Stowarzyszenie EuroJumelages
24 października 2015 - Sobota - Zgromadzenie Ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia EuroJumelages
______________________________________________________________________________________ Copyright (c) Stowarzyszenie EuroJumelages. Wszelkie prawa zastrzeżone. Made with Xara
Stowarzyszenie EuroJumelages Jagiellończyka 4 66-400 Gorzów Wlkp NIP: 599-316-14-77
Kontakt REGON: 081014269 KRS: 0000408108
Konto: Bank Pocztowy S.A. 70 1320 1016 3254 5559 2000 0001
Zgromadzenie Ogólne członków Stowarzyszenia EuroJumelages odbyło się w dn. 24 października 2015 roku w Gorzowie Wlkp. W trakcie Zgromadzenia m.in.: dokonano wyboru Władz Stowarzyszenia na kadencję 2015-2018 podjęto uchwały w sprawach o dokonania zmian w Statucie Stowarzyszenia i Regulaminie RadyAdministracyjnej o podpisania umów o współpracy partnerskiej ze stowarzyszeniami: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Koło w Słubicach Stowarzyszenie Słubfurt e.V. - Frankfurt nad Odrą o planu działania Rady Administracyjnej na rok 2016