Federacja EuroJumelages
Pracowników Poczty Polskiej S.A.
Siedziba Federacji:  ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa
Adres do korespondencji
: Mieczysław Bulera, Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  
m.bulera@poczta.onet.pl
FEDERACJA : GDAŃSK   GORZÓW WLKP.   KATOWICE   KIELCE   KOSZALIN  LUBLIN  ZABRZE  ZIELONA GÓRA

STOWARZYSZENIE "JUMELAGES" POCZTY POLSKIEJ
członek Federacji EuroJumelages Pracowników Poczty Polskiej

 
Sekcja Jumelages Gdańsk      
START NASZA SEKCJA STATUT WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA PROGRAM
         
WŁADZE SEKCJI Imię i nazwisko

Telefon

E-mail
Prezes Adam Pawlaczyk 58 32 66 200, 502 012 429 Adam.Pawlaczyk@gdansk.poczta-polska.pl
Zastępca Prezesa  Edward Hadaś 58 32 66 405

Edward.Hadas@gdansk.poczta-polska.pl

Sekretarz 

Skarbnik

Członek

Urszula Ciechanowicz 

Beata Trzebiatowska 

Grażyna Słoma

58 32 66 404

58 32 66 259

517 833 504

Urszula.Ciechanowicz@gdansk.poczta-polska.pl

Beata.Trzebiatowska@gdansk.poczta-polska.pl

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca

Sekretarz 

Członek

 

Jadwiga Kasperek - Ślązak

Anna Oziemska

Wiesława Nowak

 

58 32 66 255; 502 012 442

502 012 117

788 923 338

 

Jadwiga.Kasperek-Slazak@gdansk.poczta-polska.pl

Anna.Oziemska@gdansk.poczta-polska.pl

 

       
     
Nasz numer KRS  0000226157.  Wpisano do rejestru Stowarzyszeń 14-01-2005. Zmiany do KRS zostały dokonane w dniu 19.12.2007 r. w związku z wyborem nowego Zarządu.

Historia sekcji - wkrótce

 

 

 

Informacje o podmiocie
Numer KRS 0000226157
REGON  
Rejestr POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Aktualna Nazwa STOWARZYSZENIE "JUMELAGES" POCZTY POLSKIEJ
Forma Prawna STOWARZYSZENIE
Województwo POMORSKIE
Powiat M. GDAŃSK
Gmina M. GDAŃSK
Miejscowość GDAŃSK
Ulica TARG RAKOWY
Nr domu 7/8
Nr lokalu  
Kod pocztowy 80-940
Poczta GDAŃSK
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń 2005-01-14
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców
Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń
Status OPP
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Sposób reprezentacji DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPISY PREZESA I ZASTĘPCY PREZESA LUB DWÓCH INNYCH UPOWAŻNIONYCH PRZEZ NICH OSÓB.
 
Członkowie reprezentacji
Nazwisko lub Nazwa Nazwisko drugi człon Imię pierwsze Imię drugie Funkcja
FELSKA   RENATA GIZELA PREZES
OLEJKO   RADOSŁAW SEBASTIAN ZASTĘPCA PREZESA
CIECHANOWICZ   URSZULA DANUTA SEKRETARZ
TRZEBIATOWSKA   BEATA KATARZYNA SKARBNIK
NOWAK   WIESŁAWA   CZŁONEK

 

 

Dane Sekcji

BP s.a. O/Gdańsk Jumelages - 65 1320 1120 2437 1342 2000 0001

Program działania

03.04.2006 - Ilość członków 27

Spotkania

 

1. Styczeń - spotkanie noworoczne członków stowarzyszenia

2. Spotkanie - Gdańsk - Darmstadt/Niemcy

3. Spotkanie Gdańsk -Limoges/Francja

Spotkanie ...........