15 września 20 października
Ogrody Świata Bad  Saarow