2015 01 września Uroczystości 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej
2014 2015 Start
Delegacja TWK Słubice uczestniczyła w miejskich obchodach 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbyły się na Placu Bohaterów. W imieniu członków TWK Słubice wiązankę kwiatów złożyły: Krystyna Górowska, Honorata Kupiecka i Urszula Olszowska.

TWK SŁUBICE

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice NIP: 599-11-13-787