Please Install The Flash Player

2015 13 stycznia Zebranie sprawozdawcze Program zebrania: 16:00 - Rozpoczęcie zebrania w pierwszym terminie ew. 16:30 - Rozpoczęcie zebrania w drugim terminie Porządek obrad: 1. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 a. informacja Prezesa Koła TWK b. informacja Skarbnika Koła TWK 2. Program działania na rok 2015 3. Uzupełnienie składu zarządu 4. Sprawy bieżące 5. Dyskusja Zakończenie obrad Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 Protokół Walnego Zebrania Koła z dn. 13.01.1015 Protokół Zebrania Zarządu Koła z dn. 12.01.2015
2014 2015 Start

TWK SŁUBICE

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice NIP: 599-11-13-787