XXX-lecie Sekcji Jumelages DIJON 25-31 sierpnia 2006 r.

Trentième Anniversaire

Notre Section de DIJON aura 30 Ans en 2006

PROGRAM LIST GRATULACYJNY DZIEŃ ZA DNIEM PRASA FOTOKRONIKA

List gratulacyjny odczytany w trakcie uroczystego wieczoru przyjaźni

Dijon, 26 sierpnia 2006 r.

            Drodzy przyjaciele !

W imieniu Przewodniczącego Sekcji EuroJumelages Poczty Polskiej w Gorzowie Wlkp., Mieczysława Bulery oraz wszystkich członków Naszego Stowarzyszenia chcielibyśmy w tym miejscu serdecznie podziękować za zaproszenie Nas do udziału w tak wspaniałej uroczystości jaką są obchody XXX-lecia Sekcji w Dijon.
          Większość z nas pamięta początki naszej współpracy w roku 1990. Pierwsze wizyty, niepokój i zaciekawienie. Wówczas mieszkaliśmy w innej Europie niż dziś. Pomimo, że politycy o tym nie mówią, wierzymy, że to właśnie My, Jumelersi, dzięki 47-letniej ciężkiej ale przyjemnej pracy, wnieśliśmy duży wkład do zmiany Europy. Dzięki nam zniknęły granice i będą znikały kolejne.
          Sekcja w Dijon wniosła potężny wkład w szerzenie idei braterstwa pracowników poczty i telekomunikacji na naszym kontynencie. To właśnie dzięki Wam, jumelersom z Dijon, powstała nasza, gorzowska Sekcja. Zawsze kiedy mamy możliwość chcemy okazać Wam swoją wdzięczność. Przy tej okazji chcielibyśmy, w imieniu gorzowskiej sekcji, wręczyć na ręce Waszej Przewodniczącej Chantal, skromny prezent.

Gratulujemy, dziękujemy i życzymy następnych ciekawych i przyjacielskich spotkań.

 W imieniu Sekcji Gorzów Wlkp. Sekretarz Rady Administracyjnej - Adam Poholski

PROGRAM LIST GRATULACYJNY DZIEŃ ZA DNIEM PRASA FOTOKRONIKA