PROGRAM INFORMACJE KRONIKA

VIII RAJD ROWEROWO-PIESZY JUMELAGES BYSTRZYCA 2007

 
MIEJSCE ZAKWATEROWANIA


Ośrodek Wypoczynkowy "Pod Dębem"
ul. Górna 17
57-500 Bystrzyca Kłodzka

* zdjęcia pochodzą ze strony internetowej OW "Pod Dębem" www.poddebem.sudety.info.pl