PROGRAM FOTORELACJA

 1. Przed startem   

2. Na postoju     

3. Pokonywanie przeszkód

4. Piękne okoliczności przyrody   

5. Zakończenie spływu