Adres do korespondencji:  Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  apoholski@jumelages.org.pl 
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
Polecamy
EuroJumelages w Poczcie Polskiej S.A.
SEKCJE JUMELAGES PRACOWNIKÓW POCZTY POLSKIEJ
ZIELONA GÓRA - sekcja nieaktywna
GDAŃSK - sekcja nieaktywna