a
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice  NIP: 599-11-13-787
GRUPA: GIMNASTYKA  - Ćwiczenia rozciągające Ćwiczenia   dedykowane   są   dla   osób,   które   chcą   w   małej   grupie   wykonać kilka prostych ćwiczeń i spędzić razem czas (około 1h) Zajęcia     prowadzi     Maria     Biermann     -     instruktor     fitness     i     pilates, dyplomowany rehabilitant osób z niepełnosprawnością TERMINY: Poniedziałki  16:00    Czwartki 16:00 MIEJSCE: Hala Sportowa na Placu Mostowym (Frankfurt)  - obok Muzeum Viadrina Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Str. 10 Udział bezpłatny   KONTAKT ZGŁOSZENIA
Tu    bedzie    zdję- cie Marii
GIMNASTYKA
a

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice  NIP: 599-11-13-787
GRUPA: GIMNASTYKA  - Ćwiczenia rozciągające Ćwiczenia   dedykowane   są   dla   osób,   które   kilka prostych ćwiczeń i spędzić razem czas (około 1h) Zajęcia     prowadzi     Maria     Biermann     -     dyplomowany rehabilitant osób z niepełnosprawnością TERMINY: Poniedziałki  16:00 MIEJSCE: Hala Sportowa na Placu Mostowym (Frankfurt)  - obok Muzeum Viadrina Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Str. 10 Udział bezpłatny  
Tu    bedzie    zdję- cie Marii
GIMNASTYKA