a
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice  NIP: 599-11-13-787
GRUPA: LITERACI Cykl spotkań podczas których zapoznajemy się z literaturą. Nadzów merytoryczny sprawuje Opiekun grupy: Anna Łysiak TERMINY SPOTKAŃ 12 września - Polska literatura klasyczna w przekł adach 24 października - Przemijanie w wierszach 14 listopada - Zima tuż tuż KONTAKT ZGŁOSZENIA
LITERACI
a

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice  NIP: 599-11-13-787
GRUPA: LITERACI Cykl spotkań podczas których zapoznajemy się z literaturą. Nadzów merytoryczny sprawuje Opiekun grupy: Anna Łysiak TERMINY SPOTKAŃ 12 września - Polska literatura klasyczna w przekł 24 października - Przemijanie w wierszach 14 listopada - Zima tuż tuż KONTAKT
LITERACI