Adres do korespondencji:  Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  apoholski@jumelages.org.pl 
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
Polecamy
Aktualności z pracy Rady Administracyjnej - cd.
15 marca
Zebranie Rady w sprawach:
* zamknięcia listy uczestników rajdu Kaszuby 2012
* uchwalenia projektu wyjazdów jednodniowych Berlin 2012
06 marca
Zebranie Rady w sprawach:
* sprawozdanie z transgranicznej konferencji  organizacji pozarządowych
* przygotowania do polsko-litewskiej wymiany młodzieży
* sprawozdanie z przygotowań do rajdu Kaszuby 2012
* sprawozdanie z przygotowań do rajdu NYSA-ODRA 2012
* ustalenie szczegółów spływu kajakowego w czerwcu
* informacja o projekcie Nowa Amerika
* sprawozdania członków władz stowarzyszenia o wynikach poszukiwań możliwych
projektów wspracia naszej organizacji
* sprawy bieżące
24 stycznia
Zebranie Rady w sprawach:
* spotkania z przedstawicielką stowarzyszenia “Podaj dalej” - panią Honoratą Ruban
* rajdu rowerowo-pieszego EuroJumelages
* rajdu rowerowego NYSA-ODRA
* przygotowań do spływu kajakowego w czerwcu
* sprawy bieżące