Adres do korespondencji:  Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  apoholski@jumelages.org.pl 
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
Polecamy
Aktualności z pracy Rady Administracyjnej - cd.
13 stycznia
Data wpisania Stowarzyszenia EuroJumelages w Gorzowie Wlkp. do KRS
Święta Bożonarodzeniowe 2011
Otrzymaliśmy życzenia świąteczne od:
Renaty Gołębiowskiej - Sekcja EuroJumelages TP S.A.; Irmi i Alfreda Corbet;
Cathy Jones; Mieczysława Bulery; Jacka Banasiaka; Christiane i Guy Camuset;
Michelle i Piere Gillet
14 grudnia
Zebranie Rady w sprawie:
* terminu i szczegółow dotyczących spotkania noworocznego
06 grudnia
Zebranie Rady w sprawach:
* terminu spotkania noworocznego
* planu pracy na rok 2012
* wyboru programu księgowego i opracowania zasad rachunkowości
* omówienie zaproszeń: z Dijon na spotkanie we Francji i z Niemiec na Rajd Rowerowy
* sprawy bieżące
 
Najważniejsze ustalenia
Ramowy program aktywności na rok 2012
Podjęcie próby nawiązania wspólpracy z sekcją EuroJumelages TP S.A.