Herb ZabrzaStowarzyszenie "JUMELAGES" Poczty Polskiej przy Rejonowym Urzędzie Poczty w Zabrzu
41-800 Zabrze, Pl. Dworcowy 1
 
Wieści   O Sekcji   Program   Historia  

Nasze spotkania

Spotkanie Zabrze - Vichy

INFORMACJA o SPOTKANIU                                    REPORTAŻ w tygodniku POCZTA POLSKA

Strona o spotkaniu w tygodniku POCZTA POLSKATygodnik POCZTA POLSKA

Okładka tygodnika POCZTA POLSKA
Wymiana doświadczeń i... zwiedzanie zabytkowych kopalni zdominowały wizytę pocztowców z francuskiej La Poste na Śląsku

4 października zakończył się tygodniowy pobyt członków stowarzyszenia EuroJumelage z Francji, którzy przyjechali do Polski na zaproszenie pracowników naszego przedsiębiorstwa z Zabrza i Katowic. Goście spotkali się m.in. z dyrektorami z Centrum Poczty Oddział Regionalny w Katowicach oraz przedstawicielami dyrekcji oddziałów rejonowych w Zabrzu i Rybniku. Razem z polskimi pocztowcami zwiedzali najciekawsze atrakcje turystyczne w woj. śląskim. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w zabytkowej kopalni węgla kamiennego w Zabrzu „Guido” oraz w kopalni srebra w Tarnowskich Górach.

W kopalni „Guido” wszyscy pocztowcy zostali pasowani na gwarków, co zostało potwierdzone pamiątkowymi dyplomami. Marian Buczek, emerytowany pocztowiec francuski o polskich korzeniach, otrzymał dyplom gratulacyjny za rozwój współpracy między miastem Zabrze i pocztą z Vichy. Dyplom wręczył dr Dariusz Krawczyk, naczelnik Wydziału Kontaktów Społecznych Urzędu Miasta Zabrza. W czasie wizyty na Śląsku Marian Buczek obchodził 70. urodziny, co prawda daleko od domu, ale za to w kraju swoich przodków. Tych urodzin na pewno nie zapomni.

Z Vichy przyjechało osiem osób, na czele z Christine Calandini, przewodniczącą oddziału EuroJumelage w tej miejscowości. Wśród gości byli pocztowcy pracujący na różnych stanowiskach: począwszy od listonosza, poprzez pracowników okienkowych i rozdzielni, a skończywszy na dyrektorze rejonu. Z Francuzami spotkali się polscy członkowie EuroJumelage pracujący w różnych jednostkach działających na terenie Oddziału Regionalnego w Katowicach: Centrum Zarządzania Kadrami, Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem i Centrum Rachunkowości.

Współpraca pocztowców z Vichy i Śląska trwa już 12 lat. Wzajemne odwiedziny pomagają w wymianie doświadczeń i informacji, które są pomocne pocztowcom z obu krajów. Jak mówią uczestnicy, takie spotkania mają sens także w życiu pozazawodowym. W czasie wyjazdów można poznać kulturę, historię i obyczaje innego narodu w sposób odmienny od wycieczek organizowanych przez biura podróży.

Historia EuroJumelages sięga lat 50. XX wieku. Początkowo zrzeszało pocztowców z Francji i Niemiec. Od 1995 roku członkiem tego stowarzyszenia jest także Polska. MT

Foto: Krzysztof Wyderka (3)

Strona główna Sekcji Zabrze