EuroJumelages Pracowników Poczty Polskiej Poczta Polska S.A. 
Adres do korespondencji: Adam Poholski, Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  m.bulera@poczta.onet.pl
GORZÓW WLKP.  LUBLIN  ZIELONA GÓRA
Herb ZabrzaStowarzyszenie "JUMELAGES" Poczty Polskiej przy Rejonowym Urzędzie Poczty w Zabrzu
W LIKWIDACJI
41-800 Zabrze, Pl. Dworcowy 1
 
Wieści   O Sekcji   Program   Historia  

O Sekcji

 RADA ADMINISTRACYJNA

Foto Funkcja Imię Nazwisko Język obcy Telefon Mail
President Anna Ziomek +48 502 483 342 punktor
Vice
president
Cecylia Kowalska +48 502 013 561 punktor
Treasuer Kazimierz Ziomek   +48 502 013 562 punktor
Member Anna Cyrus +48 502 013 564 punktor
Controller
president
Stanislaw Glab   +48 502 013 562 punktor

Dane z KRS

Informacje o podmiocie
Numer KRS 0000236775
Rejestr POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Aktualna Nazwa STOWARZYSZENIE "JUMELAGES" POCZTY POLSKIEJ PRZY REJONOWYM URZĘDZIE POCZTOWYM W ZABRZU W LIKWIDACJI
Forma Prawna STOWARZYSZENIE
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat M. ZABRZE
Gmina M. ZABRZE
Miejscowość ZABRZE
Ulica PL.DWORCOWY
Nr domu 1
Kod pocztowy 41-800
Poczta ZABRZE
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń 2005-06-27
Nazwa organu reprezentacji RADA ZARZĄDZAJĄCA
Sposób reprezentacji DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ORAZ SKARBNIKA LUB DWÓCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ RADĘ ZARZĄDZAJĄCĄ.
LIKWIDATOR ANNA ZIOMEK

Informacje dla darczyńców

KONTO SEKCJI    BP s.a. CRS Bydgoszcz 29 1320 0019 0099 0460 2000 0009

_____________________________________