Siedziba Federacji:  ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa
Adres do korespondencji:         Mieczysław Bulera, Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  m.bulera@poczta.onet.pl 
Federacja Eurojumelages
Pracowników Poczty Polskiej
Patronat sprawuje
Członek europejskiej Unii Eurojumelages od 1995 r.
Czwartek, 07 października 
12:00 do 19:00; przyjazd delegatów i gości do Hotelu Gołębiewski 
19:00 Kolacja
Piątek, 8 Października 
7:00 do 8:30 Śniadanie
8:30 do 12:30 Walne Zgromadzenie 
12:30 do 14:00 obiad
14:00 do 17:30 Walne Zgromadzenie 
9:00 do 17:00 wyjazd pozostałych uczestników do Pszczyny 
19:00 Kolacja - Grill z lokalnymi władzami
Sobota, 9 Października 
7:00 do 9:00 Śniadanie
9:00 do 11:40 Walne Zgromadzenie 
12:30 obiad
14:30 do 17:30 zwiedzanie muzeum browaru w Żywcu
19:30 Gala, obiad z gośćmi i wieczór taneczny
Niedziela 10 Października 
7:00 do 10:00 śniadanie
do 12:00 wymeldowanie
 
 
 
 
UDZIAŁ NASZEJ DELEGACJI
Decyzją Rady Administracyjnej Federacji Eurojumelages Pracowników Poczty Polskiej nasza delegacja
w liczbie 4 osób uczestniczyła wyłącznie w obradach Walnego Zgromadzenia
w dn. 08 i 09 października (nocleg poza hotelem Gołębiewski)
Organizatorem kongresu była Polska Federacja Eurojumelages TP S.A.
PROGRAM
 
Kongres Unii Międzynarodowej Eurojumelages
Wisła 07-10 października 2010
1990