EuroJumelages Pracowników Poczty Polskiej
Siedziba Federacji:  ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa
Adres do korespondencji: Mieczysław Bulera, Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  m.bulera@poczta.onet.pl
Poczta Polska S.A. 
W Polsce od 1990 r., Członek Międzynarodowej Unii EuroJumelages od 1995 r.
 

XX lat Eurojumelages w Polsce

22-25 września 2011
Program spotkania w trakcie opracowywania

Informacja Program Uczestnicy Media Foto

22-25 września 2011

Spotkanie z okazji XX-lecia Sekcji Eurojumelages w Gorzowie Wlkp.