EuroJumelages Pracowników Poczty Polskiej Poczta Polska S.A. 
Siedziba Federacji:  ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa
Adres do korespondencji
: Mieczysław Bulera, Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  
m.bulera@poczta.onet.pl
FEDERACJA : GDAŃSK   GORZÓW WLKP.   KATOWICE   KIELCE   KOSZALIN  LUBLIN  ZABRZE  ZIELONA GÓRA

Poczta rowerowa  - 25 września 2010 r.

ORGANIZATORZY WYDAWNICTWO OKOLICZNOŚCIOWE REGULAMIN
PROGRAM
FOTO
Poczta rowerowa w dwutygodniku Poczta Polska

RegulaminFlaga poczty rowerowej

Regulamin "Poczty Rowerowej" organizowanej z okazji Bilateralnej Wystawy Filatelistycznej Niemcy - Polska - Frankfurt n/Odrą 25.09.2010

1.Celem zorganizowania okolicznościowego przewozu przesyłek jest upamiętnienie Bilateralnej Wystawy Filatelistycznej Niemcy - Polska we Frankfurcie n/Odrą połączonej z obchodami 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

2.Organizatorami "Poczty Rowerowej" są Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, EuroJumelages Pracowników Poczty Polskiej S.A., Zrzeszenie Filatelistów Niemieckich oraz Polski Związek Filatelistów.

3."Poczta Rowerowa" zostanie zorganizowana w dniu 25 września 2010 roku. Przemieszczenie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Słubice 1 - Stoisko Pocztowe Urzędu Pocztowego Słubice 1 na terenie Wystawy Filatelistycznej we Frankfurcie n/Odrą - Urząd Pocztowy Gorzów Wielkopolski 1.

4.Do przewozu "Pocztą Rowerową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

5.Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Rowerową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami należy przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 21.09.2010 roku na adres: Urząd Pocztowy Słubice 1, Plac Przyjaźni 5, 69-100 Słubice z dopiskiem na kopercie "Poczta Rowerowa". Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Rowerową" w dniu 25.09.2010 będą przyjmowane również na Stoisku Pocztowym Urzędu Pocztowego Słubice 1 na terenie Wystawy Filatelistycznej we Frankfurcie n/Odrą.

6.Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Rowerową" po ostemplowaniu datownikiem okolicznościowym z hasłem: "POCZTA ROWEROWA FRANKFURT n/Odrą - GORZÓW WLKP." (przesyłki polecone zostaną ponadto oklejone okolicznościową nalepką "R") zostaną przewiezione za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z Urzędu Pocztowego Słubice 1 na Stoisko Pocztowe Urzędu Pocztowego Słubice 1 na terenie Wystawy Filatelistycznej we Frankfurcie n/Odrą. Następnie przesyłki zostaną przekazane upoważnionej osobie z Federacji EuroJumelages Pracowników Poczty Polskiej S.A. w celu ich przewiezienia "Pocztą Rowerową" ze Stoiska Pocztowego Urzędu Pocztowego Słubice 1 na terenie Wystawy Filatelistycznej we Frankfurcie n/Odrą do Urzędu Pocztowego Gorzów Wielkopolski 1.

7.Po przewiezieniu "Pocztą Rowerową" przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę do Urzędu Pocztowego Gorzów Wielkopolski 1, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: "Przewieziono Pocztą Rowerową na trasie Frankfurt n/Odrą - Gorzów Wielkopolski". Następnie przesyłki zostaną wyekspediowane celem doręczenia adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.

8.Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Pocztą Rowerową" odpowiada Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim.

9.Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Centralę Centrum Poczty Wydział Filatelistyki w dniu 28 czerwca 2010 roku.