PAŃSTWOWA  WYŻSZA  SZKOŁA  ZAWODOWA W GORZOWIE WLKP.
INSTYTUT  ADMINISTRACJI  I  TURYSTYKI
SPECJALNOŚĆ: ORGANIZACJA I OBSŁUGA REKREACJI  I TURYSTYKI

 KATARZYNA  BIEGOWSKA

TURYSTYKA  I  REKREACJA  PRACOWNIKÓW  POCZTY  POLSKIEJ NALEŻĄCYCH  DO  STOWARZYSZENIA „JUMELAGES“
W  GORZOWIE  WIELKOPOLSKIM

 Praca  licencjacka  napisana  pod  kierunkiem prof. PWSZ doktora  Adama  Wójtowicza
GORZÓW WLKP. 2005

Dla  Pana  Mieczysława Bulery
 W podziękowaniu za pomoc,
 doping i wsparcie
W ukończeniu tej pracy –
za otuchę na starcie
Za możliwość korzystania
 z materiałów Jumelages
Za zbyt częste czasem
 zawracanie głowy
Za karmienie mych oczu
 pięknem zdjęć z kroniki
opowieściami z podróży,
 gdzie świat nie jest dziki
Ten egzemplarz pracy
dedykuję w podzięce

Katarzyna Biegowska

 

CATALOGUE:

version polonaise/ wersja polska

 
 

Introduction

 
 

I.Jumelages“ – organisation internationale réunissant les employés des PTT

 
 

1. Histoire de la fondation de l'organisation

 
 

2. Pays membres

 
 

II. Activité de la section des „Jumelages” en Pologne

 
 

1. Création de la section à Gorzów Wlkp.

 
 

2. Objectifs et missions de la section

 
 

III. Principales idées du mouvement de „Jumelages” Gorzów Wlkp. – Dijon

 
 

1. Échange de groupes touristiques

 
 

2. Tourisme et détente

 
 

3. Rencontres familiales

 
 

4. Cours de langues étrangères

 
 

IV. Organisation des manifestations en  2004

 
 

1. IVe Randonnée à Bicyclette „Jumelages”

 
 

2. Descente en kayak de la rivière Drawa de Prostynia à Drawno

 
 

3. La XIVe Randonnée Internationale à Bicyclette et à Pied  OSCAR 2004

 
 

4. Pique-nique d'intégration des membres des „Jumelages” à Sulęcin

 

Conclusion

  Bibliographie  
  Annexe  

Catalogue Introduction Article I Article II Article III Article IV Conclusion