PAŃSTWOWA  WYŻSZA  SZKOŁA  ZAWODOWA W GORZOWIE WLKP.
INSTYTUT  ADMINISTRACJI  I  TURYSTYKI
SPECJALNOŚĆ: ORGANIZACJA I OBSŁUGA REKREACJI  I TURYSTYKI

 KATARZYNA  BIEGOWSKA

TURYSTYKA  I  REKREACJA  PRACOWNIKÓW  POCZTY  POLSKIEJ NALEŻĄCYCH  DO  STOWARZYSZENIA „JUMELAGES“
W  GORZOWIE  WIELKOPOLSKIM

 Praca  licencjacka  napisana  pod  kierunkiem prof. PWSZ doktora  Adama  Wójtowicza
GORZÓW WLKP. 2005

Dla  Pana  Mieczysława Bulery
 W podziękowaniu za pomoc,
 doping i wsparcie
W ukończeniu tej pracy –
za otuchę na starcie
Za możliwość korzystania
 z materiałów Jumelages
Za zbyt częste czasem
 zawracanie głowy
Za karmienie mych oczu
 pięknem zdjęć z kroniki
opowieściami z podróży,
 gdzie świat nie jest dziki
Ten egzemplarz pracy
dedykuję w podzięce

Katarzyna Biegowska

 

SPIS TREŚCI:

wersja francuska/ version française  
 

Wstęp

 
 

I.Jumelages“ – międzynarodowa organizacja skupiająca pracowników Poczty i Telekomunikacji

 
 

1. Historia powstania organizacji

 
 

2. Kraje członkowskie

 
 

II. Sekcja „Jumelages" w Polsce

 
 

1. Powstanie i główne wydarzenia Sekcji w Gorzowie Wlkp.

 
 

2. Cele i zadania Sekcji

 
 

III. Główne idee ruchu „Jumelages“ Gorzów Wlkp. – Dijon

 
 

1. Wymiana grup turystyczno – wypoczynkowych

 
 

2. Turystyka i rekreacja

 
 

3. Spotkania familijne

 
 

4. Kursy języków obcych

 
 

IV. Program działania sekcji w roku 2004

 
 

1. IV Rajd Rowerowy „Jumelages“

 
 

2. Spływ kajakowy Drawą z Prostyni do Drawna

 
 

3. XIV Międzynarodowy Rajd Rowerowo – Pieszy OSCAR 2004

 
 

4. Piknik integracyjny w Sulęcinie

 

Zakończenie

  Bibliografia  
  Aneks  

Spis Treści Wstęp Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Zakończenie