Spis Treści Wstęp Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Zakończenie

 Zakończenie

W pracy, której zamierzeniem było zaznaczenie na niwie międzynarodowej udziału gorzowskiej sekcji „Jumelages” stało się jasne, iż idea ruchu, która zrodziła się we Francji, w miasteczku Troyes, w 1959 roku, zapoczątkowała współpracę z wieloma krajami europejskimi. Współpraca ta ma ogromne znaczenie w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. Powstała organizacja „Jumelages” działa na rzecz pojednania ludzi, na rzecz braterstwa i wspólnego domu jakim jest cały świat. Stowarzyszenie prowadzi różne akcje współpracy ludzi na rzecz pokoju na świecie poprzez kursy językowe, imprezy sportowo-rekreacyjne, a przede wszystkim przez wspólne spotkania ludzi z różnych krajów. Pomimo istniejących barier stwarza się możliwość wspólnego uczestnictwa w imprezach turystycznych, rekreacyjnych i  towarzyskich, na których można dzielić się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Bardzo ważnym spostrzeżeniem może być fakt, że ludzie różnych narodowości przemierzają setki kilometrów aby wspólnie szerzyć idee zjednoczonej Europy.

Stanowiąc małe ogniwo międzynarodowej organizacji „Jumelages” mogę powiedzieć, że wszystko, co zostało zrobione, co jest realizowane, a w przyszłości będzie miało miejsce, jak najbardziej utwierdza w przekonaniu, że ruch „Jumelages” jednoczy pracowników Poczty. 

Na górę strony


Spis Treści Wstęp Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Zakończenie

Bibliografia

1.     Krystyna Kamińska Ireneusz K. Szmidt. Lubniewice i okolice. Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne „Arsenał“ Gorzów 1999
2.     Dookoła Polski: Polska w jednym tomie. Wydawnictwo Pascal 2003
3.
     Antoni Łuszczak. Lubrzański szlak fortyfikacji. Wydawnictwo „Instar” Poznań 2001
4.
     Encyklopedia Popularna PWN. Warszawa 1982
5.
     Kronika Jumelages PTT sekcja Gorzów Wlkp. część I
6.
     Kronika Jumelages PTT sekcja Gorzów Wlkp. część II
7.
     Kronika Jumelages PTT sekcja Gorzów Wlkp. część III
8.
     Tygodnik Poczta Polska nr 21 z 25 maja 2003
9.
     Tygodnik Poczta Polska nr 34 z 24 sierpnia 2003
10.
Tygodnik Poczta Polska nr  z 14 września 2003
11.
Tygodnik Poczta Polska nr 33 z 15 sierpnia 2004
12.
Portal internetowy Poczty Polskiej www.gorzow.poznan.pl


Spis Treści Wstęp Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Zakończenie

Aneks
1 Tłumaczenie listu z dnia 28 maja 1990 roku nadesłanego z Paryża
2 Tłumaczenie listu z 15 czerwca 1990 roku o współpracy z miastem Dijon
3 Tłumaczenie listu z lipca 1990 roku
4 List do Dyrektora Wojewódzkiego Poczty Polskiej Telefon i Telegraf w sprawie utworzenia Polskiej Federacji Bliźniaczej Współpracy Europejskiej Pracowników Poczty i Telekomunikacji sekcja „Jumelages” w Gorzowie Wlkp. oraz protokół zebrania założycielskiego sekcji
5 Program spotkania w Dijon w dniach 12 – 19 czerwca 1992 roku
6 Tekst przemówienia Przewodniczącego sekcji gorzowskiej „Jumelages” na III Kongresie Unii Międzynarodowej „Jumelages” w Portugalii
7 Porozumienie miedzy sekcją Europejskiej Federacji „Jumelages” PTT w Dijon, a sekcją Europejskiej Federacji „Jumelages” PTT w Gorzowie Wlkp. podpisane w dniu 9 sierpnia 1993 roku
8 Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o rejestracji stowarzyszenia sekcji „Jumelages“
9 Artykuł z francuskiej gazety Cap-Martin, który ukazał się 7 maja 1998 roku
10 Lista przedstawicieli Polski w Tygodniu Europejskim w Guer – „Brytania 2001“
11 Program dla przedsiębiorstw i uczestników konferencji
12 Program dla studentów
13 Program Konferencji „Międzykulturowość aby lepiej się poznać“
14 Program spotkania w Ronce  05 – 12.05.2002 r.
15 Statut Towarzystwa Bliźniaczej Współpracy Europejskiej Pracowników Poczty Polskiej „Jumelages“ w Gorzowie Wlkp.
16 Artykuł z gazety „Le Bien Public“ z dnia 12 sierpnia 1994 roku
17 Ogłoszenia dla członków „Jumelages” – kurs języka angielskiego
18

Program IV Rajdu Rowerowego „Jumelages” PTT

19 Program spływu kajakowego Drawą z Prostyni do Drawna
20 Program XIV Międzynarodowego Rajdu Rowerowo – Pieszego OSCAR 2004
21 Program pikniku integracyjnego w Sulęcinie
22 „Jumelages” D’ou viens-tu qui es-tu et ou vas-yu? Historia „Jumelages” (tekst francuski, a także niemiecki i angielski)

Spis Treści Wstęp Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Zakończenie