Spis Treści Wstęp Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Zakończenie

 Wstęp

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest dla naszego organizmu ruch i uprawianie sportu. Przynajmniej większość z nas tak myśli. Jednak rzeczywistość pokazuje zupełnie coś innego. Swoje ciało z reguły podporządkowujemy czynnościom, które mają niewiele wspólnego z łączeniem codziennych obowiązków z zajęciami rekreacyjnymi. Sygnałem na wprowadzenie zmian w swoim życiu jest ogólne zmęczenie – psychiczne i fizyczne.

Już w starożytności w koncepcjach wielu filozofów pojawiała się idea zjednoczonej Europy. Naszym pomysłem na integrację pracowników Poczty i Telekomunikacji było utworzenie Towarzystwa Bliźniaczej Współpracy Europejskiej „Jumelages”. Podstawowym założeniem organizacji jest tworzenie więzi współpracy i przyjaźni, zarówno w sferze życia codziennego, jak wymiany doświadczeń zawodowych bez względu na przekonania religijne, światopoglądowe, czy uwarunkowania polityczne. Przez wymianę grup turystyczno-wypoczynkowych możliwa jest integracja różnych środowisk, co sprzyja bliższym kontaktom towarzyskim. Poprzez własne uczestnictwo w działalności „Jumelages” dokonałam próby prezentacji różnych form kontaktów pocztowców europejskich.

W pierwszym rozdziale przedstawiono historię powstania międzynarodowej organizacji „Jumelages”. Drugi rozdział nawiązuje do historii i głównych wydarzeń w sekcji „Jumelages” w Gorzowie Wlkp. Opisano również cele i zadania tej organizacji. W trzecim rozdziale ukazano główne idee, którymi kieruje się ruch „Jumelages”. W ostatnim rozdziale przybliżono imprezy rekreacyjne zorganizowane w 2004 roku przez gorzowską sekcję „Jumelages”.

         W pracy wykorzystano 22 załączniki i 12 pozycji bibliograficznych. Zdjęcia zamieszczone w pracy to przedruki z kroniki prowadzonej przez członków sekcji „Jumelages” w Gorzowie Wlkp.  

Na górę strony