Spis Treści Wstęp Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Zakończenie

I. „Jumelages” – międzynarodowa organizacja skupiająca pracowników Poczty i Telekomunikacji

  1. Historia powstania organizacji

Wyniki II wojny światowej – ogromne zniszczenie kontynentu i utrata hegemonii politycznej i ekonomicznej na rzecz dwóch nowo powstałych supermocarstw: USA i ZSRR – spowodowały, iż idee integracji europejskiej znów zyskały na aktualności. Motywy integracji po zakończeniu działań wojennych można sprowadzić do pięciu głównych punktów:
·
       dążenie do ukształtowania nowej europejskiej tożsamości,
·
       pragnienie bezpieczeństwa i pokoju,
·
       pragnienie wolności i swobody poruszania,
·
       pragnienie szybkiej odbudowy ekonomicznej i dobrobytu,
·
       nadzieja na odzyskanie poprzez integrację znaczącej pozycji politycznej, militarnej i ekonomicznej;


Na zdjęciu: Hans Winkel (z lewej) i Alexandre Chappé (z prawej) założyciele europejskiego „Jumelages” PTT; w środku Jean Lubyj - Honorowy Przewodniczący Unii Europejskiej Jumelages PTT

Po raz pierwszy próbę pojednania na płaszczyźnie zawodowej  między pracownikami Poczty i Telekomunikacji podjęto miedzy Francją i Niemcami w 1959 roku. W dniu 9 listopada 1959 roku Alexandre Chappé Dyrektor Administracyjny PTT 1 w miasteczku Troyes, w departamencie Aube w Szampanii we Francji, wysłał list do Dyrekcji Niemieckiej Poczty w Darmstadt z propozycją współpracy na płaszczyźnie zawodowej między miastami. List trafił do rąk Kierownika Działu Kadr, pana Wolfganga Daub, który przekazał go swojemu asystentowi, panu Hansowi Winkel znającemu język francuski. Hans Winkel podsumował list w kilku najważniejszych zdaniach i przekazał go przełożonemu. Wolfgang Daub dał życzliwą odpowiedź na list i powierzył Hansowi Winkel organizację pierwszego spotkania niemiecko-francuskiego w Niemczech. Spotkanie przedstawicieli obu krajów było ważnym wydarzeniem i dało początek współpracy między miastami Troyes i Darmstadt. Od tego momentu rozpoczęto wymianę pracowników między Francją i Niemcami. Tak powstała organizacja „Jumelages”2, której celem było zbliżanie pracowników Poczty i Telekomunikacji z krajów europejskich. Owo wzajemne poznanie miało się jednak odbywać nie na poziomie oficjalnych delegacji, ale zwykłych, przeciętnych ludzi.

Początkowo było to stowarzyszenie zamknięte zrzeszające Francję i Niemcy, ale w 1984 roku powiększyło swoje szeregi o Wielką Brytanię, Włochy i Portugalię. W każdym kraju utworzono organizację, która stawiała sobie za cel zbliżenie pracowników Poczty i Telekomunikacji z krajów europejskich. Na początku najważniejszą działalnością „Jumelages” PTT 3 było organizowanie spotkań przy ognisku z intencją szerzenia przyjaźni, potem doszedł pomysł budowania rodziny, kultury i relacji międzyludzkich wśród uczestników. Głównym rdzeniem działalności stało się jednak rozwijanie dobrej myśli o potrzebie aktywności fizycznej, kursów językowych, letnich pracach dla młodych ludzi i seminariach na specyficzne tematy.

W dalszej działalności została powołana do życia w 1986 roku Międzynarodowa Unia „Jumelages” PTT, a jej pierwszym Prezydentem został brytyjski Dyrektor Poczty, pan Sydney Creed. Kiedy w 1989 roku runął Mur Berliński dopuszczono rozszerzenie idei „Jumelages” na Europę  Wschodnią. Stworzyło to pełną nadziei perspektywę współpracy z pracownikami Poczty i Telekomunikacji z takich krajów jak Polska i Rumunia. Ponad 45 lat później, tysiące pracowników Poczty i Telekomunikacji w 14 krajach łączy ta sama idea bliźniaczej współpracy 4.

         2. Kraje członkowskie 

Unia Międzynarodowa „Jumelages” PTT zrzesza obecnie 15 krajów europejskich. Są to Francja i Niemcy, kraje które zapoczątkowały idee ruchu „Jumelages”. W 1984 roku do organizacji zostały przyjęte kolejne kraje: Wielka Brytania, Włochy i Portugalia. Na przełomie roku 1989 i 1990 dołączyły do nich Irlandia, Norwegia i Belgia, w  1991 roku Dania, w 1992 roku Szwajcaria i Rosja, w 1994 roku Rumunia, w 1995 roku Hiszpania i Polska, a w 2000 roku Węgry.

 

Flagi narodowe krajów zrzeszonych w Unii Międzynarodowej„Jumelages” PTT

Na górę strony

Spis Treści Wstęp Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Zakończenie

PRZYPISY:

1   PTT – Poczta Telegraf i Telefon
2  „Jumelages” – w języku francuskim oznacza bliźniak
3   „Jumelages” PTT – „Jumelages” Poczta Telegraf i Telefon
4  „Jumelages” D’ou viens-tu qui es-tu et ou vas-yu?


Spis Treści Wstęp Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Zakończenie