Spis Treści Wstęp Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Zakończenie

II. Działalność sekcji „Jumelages” w Polsce

1. Powstanie sekcji w Gorzowie Wlkp.

        Szczególną datą dla federacji gorzowskiej był dzień 17 kwietnia 1990 roku. W tym dniu pełnomocnik do spraw współpracy i kontaktów z zagranicą NSZZ „Solidarność” 5, przy Dyrekcji Wojewódzkiej PPTT 6, pan Mieczysław Bulera, wysłał list do Francji z propozycją nawiązania wspólnych kontaktów z pocztowcami francuskimi. List adresowany był do Dyrekcji Poczty i Telekomunikacji w Reims i zawierał ofertę współpracy związkowej, wymianę doświadczeń zawodowych i wymianę turystyczną. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności list ten trafił na ręce pana Claude'a Giroux – Przewodniczącego Francuskiej Federacji Bliźniaczej Współpracy Europejskiej. Propozycja współpracy została przyjęta przez stronę francuską z wielką aprobatą, a dzień 2 maja 1990 roku uznano jako początek współpracy między Gorzowem Wlkp. z Polski, a Francją. W liście z 28 maja 1990 roku (dołączono jako załącznik nr 1 w aneksie pracy), Prezydent FFJPTT 7, przedstawił kilka regionów i miast, z którymi Gorzów chciałby nawiązać współpracę. Przewodniczący wyraził chęć współpracy z Dijon, gdzie Claude Giroux również jest przewodniczącym (list z 15 czerwca 1990 roku dołączono jako załącznik nr 2 w aneksie pracy). W lipcu 1990 roku sześcioosobową delegację pocztowców z Gorzowa Wlkp. zaproszono na międzynarodowe spotkanie członków „Jumelages”, które odbyło się we Francji, w miasteczku Dijon (tłumaczenie listu na język polski dołączono jako załącznik nr 3 w aneksie pracy). Miała ona okazję uczestniczyć w oficjalnym spotkaniu członków „Jumelages” przybyłych z Anglii, Portugalii, Niemiec, Szwajcarii, Francji i Rumunii. Wzięła również udział w dyskusji i podzielała poglądy pozostałych członków spotkania, iż zbliżenie i przyjaźń mieszkańców Europy powinny dokonywać się ponad podziałami politycznymi i ponad granicami, tym bardziej jeśli ludzi łączą zawodowe zainteresowania. Francuska Federacja zadbała o to, aby pobyt gości z Polski był jak najbardziej atrakcyjny. Zorganizowano zwiedzanie stolicy Burgundii – Dijon, jednodniowy pobyt w Paryżu, umożliwiono zwiedzanie urzędów pocztowych i telekomunikacyjnych. W trakcie czterodniowego pobytu gorzowscy pocztowcy zapoznali się z zasadami ruchu „Jumelages”  i zostały zawarte pierwsze bezpośrednie kontakty. Poznanie idei tego ruchu, który nie jest zainteresowany działalnością polityczną, pozwoliło na zorganizowanie zebrania założycielskiego tego stowarzyszenia w Gorzowie Wlkp. Skupiałoby ono członków – niezależnie od ich poglądów.

Za początek działalności sekcji „Jumelages” przyjmuje się dzień 18 stycznia 1991 roku. W tym dniu pracownicy Dyrekcji Wojewódzkiej PPTT w Gorzowie Wlkp. na zebraniu powołali do życia sekcję gorzowską PFBWEPPT 8. W liście z dnia 5 lutego 1991 roku (dołączono jako załącznik nr 4 w aneksie pracy), przewodniczący PFBWEPPT, Mieczysław Bulera powiadamia Dyrektora PPTT w Gorzowie Wlkp. o powstaniu sekcji. W dniach 16 – 22 czerwca 1991 roku po raz pierwszy przebywała w Gorzowie Wlkp. 8-osobowa delegacja „Jumelages” z Dijon. Było to wielkie przeżycie dla wszystkich członków gorzowskiej sekcji. Miłą niespodzianką dla gości było przywitanie ich na granicy polsko-niemieckiej dużym bukietem biało-czerwonych kwiatów, symbolizujących kolory narodowe Polski. Wizyta pozwoliła skonkretyzować zasady współpracy i kontaktów w przyszłości. Podczas pobytu w Gorzowie goście z Francji zwiedzili urzędy pocztowe, spotkali się z ich pracownikami. Mieli możliwość poznać nasz region oraz zwiedzić Poznań i okolice. Bazą noclegową podczas pobytu był Ośrodek Wypoczynkowy Telekomunikacji Polskiej w Lubniewicach, malowniczej miejscowości turystycznej położonej 30 kilometrów na południe od Gorzowa Wlkp. Lubniewice leżą w wąskim przesmyku między jeziorami Lubniewsko, Lubiąż i Krajnik. Są jednym z najpiękniejszych zakątków Ziemi Lubuskiej i popularnym letniskiem9. Goście z Francji zwiedzili miejscowe zabytki, między innymi gotycki kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego z XV wieku z neogotycką wieżą z 1882 roku10 oraz pałac z 1793. Obok rozciąga się park krajobrazowy z początku XIX wieku. Tam też znajduje się monumentalny neorenesansowy zamek zbudowany w latach 1908 – 1910, zwany „Nowym Zamkiem”11. Okolice zamków i park były częstym miejscem spacerów wszystkich uczestników. 

Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach

Nowy Zamek w Lubniewicach

Pobyt w Gorzowie był bardzo urozmaicony, udało się zobaczyć występ zespołu pieśni i tańca „Mazowsze”, który właśnie występował w mieście. Goście zwiedzili Katedrę pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, największy zabytek Gorzowa, Kościół pod wezwaniem Świętego Antoniego i Stanisława Kostki z XVIII wieku (zwany Białym Kościółkiem). Pokonali też 140 „schodów do nikąd”. Zwiedzili także Muzeum Okręgowe (tzw. pałac w Ogrodzie), które jest najstarszą tego typu placówką na Ziemi Lubuskiej, gdzie prezentowane są ciekawe zbiory rzemiosła artystycznego i portretów epitafijnych12. Spacer po Ogrodzie Dendrologicznym był wypoczynkiem dla gości z Francji.  

Katedra WNMP w Gorzowie Wlkp. Biały Kościółek w Gorzowie Wlkp.

         Kolejnym etapem wycieczki był Międzyrzecz, gdzie uczestnicy spotkania zwiedzili urząd pocztowy, a także centralę telefoniczną – już historyczną, działającą od 1952 roku. Następnym punktem był Zamek zbudowany przez Kazimierza Wielkiego. Unikalną kolekcję portretów trumiennych oraz ciekawe dzieła etnograficzne ukazujące kulturę ludową zachodniej Wielkopolski zobaczyli goście tuż przy Zamku – w Muzeum13.

          Z Międzyrzecza wszyscy udali się do Poznania. Po drodze zwiedzili zespół pałacowo-parkowy w Rogalinie. W pawilonie naprzeciw pałacu mieści się galeria, w której wystawiono obrazy twórców polskich i zachodnioeuropejskich, między innymi Matejki, Wyczółkowskiego, Braci Gierymskich, Fałata, Malczewskiego, Moneta, Delaroch'a, Overbecha, Schadowa. W powozowni jest prezentowana interesująca kolekcja zabytkowych pojazdów konnych i akcesoriów podróżnych. Za pałacem urządzono ogród francuski, który przechodzi w park angielski. Atrakcją parku jest największe w Europie skupisko starych dębów. Najstarsze z nich mają około 600 lat. Wśród wiekowych drzew najbardziej znane są te w zachodniej części parku, zwane imionami trzech legendarnych braci słowiańskich: Lech (9,3 metra obwodu), Czech (8,1 metra obwodu) i Rus (6,7 metra obwodu).

Uczestnicy wycieczki w Parku Krajobrazowym w Rogalinie

         Kolejnym miejscem zwiedzania był Kórnik, gdzie godnym uwagi był zespół zamkowy najsłynniejszy w Wielkopolsce, składający się z zamku, oficyn14, pawilonu ogrodowego i parku. W zamku mieści się muzeum, w którym sale o niezmienionym od XIX wieku wystroju wypełniają meble, obrazy, porcelana, zbiory etnograficzne, trofea myśliwskie oraz pamiątki historyczne i narodowe. Część pomieszczeń zajmuje Biblioteka Kórnicka PAN15, w której zgromadzono starodruki, rękopisy, grafiki, zbiory kartograficzne i nuty. Obok zamku znajduje się Instytut Dendrologiczny ze słynnym arboretum16.

         Kolejnym etapem była stolica Wielkopolski. W Poznaniu goście z Francji odwiedzili siedzibę Dyrekcji Okręgu Poczty Polskiej i Telekomunikacji oraz Stare Miasto.

         W trakcie pobytu francuskich gości zostały ustalone ramy corocznych spotkań. Podczas rozmów oficjalnych z udziałem Dyrektora Rejonowego Urzędu Poczty w Gorzowie ustalono, że w czerwcu 1992 roku  do Dijon wyjedzie 30-osobowa grupa Polaków. Tak zakończył się pierwszy rok działalności sekcji. Cieszył fakt, że coraz więcej osób  w społeczności pocztowców  identyfikowało się z  ideą ruchu „Jumelages”. Z 22 osób obecnych za zebraniu założycielskim, liczba  członków w 1991 roku  wzrosła do około 50 osób.

         Rok 1992 rozpoczął się od spotkań, których głównym tematem był wyjazd do Dijon, na zaproszenie sekcji „Jumelages”. Nawiązane kontakty w 1990 roku z pocztowcami francuskimi przyniosły w roku 1992 wymierne efekty, które można określić jako wspólny sukces przyjaciół z Dijon i gorzowskiej sekcji. W dniach 12 – 19 czerwca 1992 roku członkowie gorzowskiej sekcji przebywali w Dijon na zaproszenie tamtejszej organizacji „Jumelages”. Dla wielu był to pierwszy wyjazd za granicę, umożliwiający poznanie miasta, regionu, pracy pocztowców i ich rodziny. Gościnność i opieka, jaką okazali gospodarze, na długo pozostanie w pamięci uczestników. Program pobytu był bardzo atrakcyjny i ciekawy (jako załącznik nr 5 w aneksie pracy). Grupa polska została otoczona opieką przez członków „Jumelages” i ich rodziny, a w szczególności przez przewodniczącego Claude Girox. Najbardziej jednak uczestnikom utkwiło w pamięci powitanie w Centrum Sportu Poczty w Dijon. Przybyło tam wielu gości, członków „Jumelages” wraz z rodzinami oraz przewodniczący Claude Girox z małżonką, który wygłosił słowo powitalne. Przedtem jednak  wszyscy wysłuchali ze wzruszeniem i powagą hymnów Polski „Mazurka Dąbrowskiego” i Francji „Marsylianki”. Był to uroczysty i podniosły moment. Miłą niespodzianką tego wieczoru był żywiołowy występ zespołu folklorystycznego z Dijon o nazwie „Warszawa”. Kolejne dni pobytu to wiele miłych wrażeń, spotkań, dowodów sympatii, z jakimi spotykali się Polacy.  Byli gośćmi mera miasta Dijon, zwiedzili centralę telefoniczną wyposażoną w najbardziej nowoczesne urządzenie techniczne, oraz wielkie Centrum Sortowania Przesyłek, gdzie z ogromnym zainteresowaniem obserwowali całkowicie zmechanizowany sposób opracowania korespondencji. Mieli okazję podziwiać piękne zbiory Muzeum Sztuki w Dijon, a także pełne uroku uliczki tego miasta. Kolejną atrakcją był jednodniowy wyjazd do Lyonu na zaproszenie przewodniczącego tamtejszej sekcji „Jumelages”, Jeana Lubyj. Polacy spotkali się z konsulem Polski rezydującym w tym mieście i poznali wielu  nowych przyjaciół „Jumelages”, którzy pokazali im wiele zabytków tego miasta. Jeden dzień wszyscy spędzili w domach rodzinnych francuskich przyjaciół.

Będąc we Francji warto zobaczyć Paryż. Dzięki troskliwości i uprzejmości  przedstawicieli „Jumelages” w Paryżu, było możliwe zwiedzanie najciekawszych zabytków i budowli tego miasta.  Wrażenia ze wspólnego spotkania dwóch bliźniaczych organizacji na długo pozostaną w pamięci17.

W październiku 1992 roku odbył się w Portugalii III Kongres Unii Międzynarodowej „Jumelages” PTT pracowników Poczty i Telekomunikacji. W kongresie uczestniczyło 350 reprezentantów z 9 krajów członkowskich, między innymi z Francji, Niemiec, Włoch, Anglii, Portugalii, Belgii, Irlandii, Norwegii, Danii, Szwajcarii, Rumunii, Rosji i Polski.


Prezydium III Kongresu Unii Międzynarodowej „Jumelages” PTT

Dzięki Francuskiej Federacji „Jumelages” PTT, która pokryła koszty uczestnictwa dla dwóch osób Polskę reprezentowali: Krystyna Zdankiewicz – przewodnicząca sekcji „Jumelages” z Kielc – jako przedstawiciel Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz Mieczysław Bulera – przewodniczący sekcji „Jumelages” w Gorzowie Wlkp. – jako przedstawiciel Poczty Polskiej. Podczas trwania kongresu przedstawiciele poszczególnych krajów dyskutowali na temat funkcjonowania ruchu „Jumelages” PTT, który łączy ludzi różnych państw bez względu na ich wyznania religijne, polityczne i przynależność związkową. Organizacja nadal dąży do rozwijania kontaktów i przyjaźni między środowiskami łącznościowców Europy. Przewodniczący gorzowskiej sekcji miał przyjemność zwrócić się do uczestników kongresu, dziękując Federacji Francuskiej za umożliwienie Polsce po raz pierwszy uczestnictwa w Kongresie „Jumelages” PTT i złożył deklarację, że Polacy są otwarci na kontakty i współpracę z innymi krajami (tekst przemówienia Przewodniczącego gorzowskiej sekcji „Jumelages” na III Kongresie w Portugalii dołączono jako załącznik nr 6 w aneksie pracy). Nowym przewodniczącym Unii Międzynarodowej „Jumelages” PTT wybrano Jeana Lubyj z Lyonu.


Rozmowy kuluarowe delegacji z przewodniczącym Unii Międzynarodowej „Jumelages” PTT  (z prawej)

Szczególne wrażenie na uczestnikach wywarło zdanie wypowiedziane w ojczystych językach przedstawicieli kongresu: „Nic nie może rozłączyć ludzi, którzy złączeni są wiarą i nadzieją”18. Celem na przyszłość organizacji „Jumelages” w Polsce było przystąpienie do Międzynarodowej Unii „Jumelages” PTT, bez podziału na Pocztę i Telekomunikację, lecz integracja w jednej rodzinie jako łącznościowców. Pod koniec 1992 roku nastąpił podział PPTT na dwa odrębne przedsiębiorstwa, na państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Pocztę Polską i Telekomunikację Polską S.A. Pomimo tej sytuacji pracownicy należą do sekcji „Jumelages” w Gorzowie Wlkp. i razem współpracują.

         W roku  1993 sekcja w Gorzowie liczyła już ponad 70 osób. Był to bardzo pozytywny objaw, że coraz więcej osób podziela ideę ruchu. Głównym tematem na spotkaniu ogólnym członków organizacji „Jumelages” w dniu 17 lutego 1993 roku było omówienie programu spotkania Gorzów – Dijon w dniach 6 – 15 sierpnia oraz chęć nawiązania współpracy z Niemcami, konkretnie z miastem Herford. Ważną dla organizacji była również sprawa statutu związku w celu osiągnięcia osobowości prawnej organizacji oraz rejestracji związku w Sądzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Jeden z kolegów wyraził chęć na przygotowanie projektu statutu. Miłym akcentem spotkania była też propozycja przewodniczącego sekcji przejście na „ty”. Chodzi o to, aby na spotkaniach, zebraniach, wyjazdach organizowanych przez „Jumelages”, używać formy „ty” bez względu na wiek, stanowisko i pozycję zawodową. Jest to zwrot bardzo sympatyczny,  stosowany od dawna  w sekcjach europejskich, który zdaniem ich członków zbliża bardziej członków stowarzyszenia. Na zakończenie spotkania uczestnicy mogli obejrzeć część bardzo interesującego filmu o Paryżu oraz fragmenty pobytu gorzowskiej grupy w Dijon. Potem były wspólne rozmowy, wspomnienia, bo spotkania powinny służyć właśnie poznawaniu się i umacnianiu przyjaźni, zgodnie z ideą „Jumelages”.

Rodząca się spontanicznie przyjaźń zostaje przypieczętowana 9 sierpnia 1993 roku w Gorzowie uroczystym podpisaniem umowy (jako załącznik nr 7 w aneksie pracy) o wzajemnej współpracy pomiędzy dwiema sekcjami – Gorzów i Dijon. Znaczenie tego wydarzenia podniosła obecność dyrektorów Okręgu Poczty oraz Telekomunikacji. W czasie tej wizyty goście z Francji zwiedzili Trójmiasto oraz spotkali się z zaprzyjaźnionymi pocztowcami w ich domach rodzinnych. Z dniem 9 września 1993 roku Towarzystwo Bliźniaczej Współpracy Europejskiej pracowników Poczty i Telekomunikacji „Jumelages” w Gorzowie Wlkp., zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w Sądzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. pod numerem 388 (postanowienie sądu o rejestracji stowarzyszenia dołączono jako załącznik nr 8 w aneksie pracy).

Uroczyste podpisanie umowy w dniu 9 sierpnia 1993 roku o współpracy między sekcjami Gorzów – Dijon

        Rok 1994 rozpoczął się zebraniem sekcji „Jumelages”. Posiada ona już osobowość prawną, statut oraz prowadzona jest kronika upamiętniająca najważniejsze wydarzenia z działalności sekcji. Został przedstawiony ciekawy program działania na 1994 rok, między innymi nawiązanie kontaktów z sekcją berlińską „Jumelages”. Zaproponowano organizację spotkań kulturalnych (wieczory poezji, koncerty muzyczne itp.) oraz wspólnych spotkań weekendowych w Lubniewicach. Nowe pomysły spotkały się z dużym aplauzem.

Z inicjatywy gorzowskiej sekcji rozpoczęto współpracę z sekcją „Jumelages” w Berlinie. Na przełomie lutego i marca 1994 roku Gorzów i Słubice odwiedzili szefowie berlińskiego „Jumelages” Renata Pape i Wolfgang Weihrauch. W maju 22-osobowa grupa gorzowian złożyła rewizytę w Berlinie, a w pierwszych dniach września niemieccy członkowie „Jumelages” odwiedzili Gorzów i Lubniewice. Życie towarzyskie „Jumelages” polega na spotkaniach, rozmowach, poznawaniu opinii i rozumieniu racji oraz przełamywaniu nieufności i uprzedzeń, co zwłaszcza w kontaktach polsko-niemieckich ma szczególne znaczenie. Ułatwiło z pewnością bliźniaczą współpracę jedno z haseł niemieckiego stowarzyszenia – „ Mój przyjaciel jest cudzoziemcem”, a także stopniowe pokonywanie bariery językowej19. Dzięki dobrze rozwijającej się współpracy z sekcją w Berlinie, pierwszy raz przedstawicielka gorzowskiej sekcji „Jumelages” wzięła udział w Międzynarodowym Seminarium Młodzieży w Strassburgu, które odbyło się we wrześniu. Tematem tego seminarium była ochrona środowiska i likwidacja związanych z tym zagrożeń.       


Spotkanie  przedstawicieli sekcji „Jumelages” z Gorzowa Wlkp. i Berlina

         W dniach 03 – 10 czerwca 1994 roku, do Francji wyjechała 26-osobowa grupa członków „Jumelages” z Gorzowa na spotkanie z członkami bliźniaczej sekcji działającej w stolicy Burgundii – Dijon. 18 osób jechało tam po raz pierwszy. Byli tam również przedstawiciele DOP20 z Gdańska, którzy w najbliższej przyszłości będą propagatorami powstania sekcji „Jumelages” w Gdańsku. Gospodarze przygotowali ciekawy program pobytu, a cała grupa została otoczona opieką rodzin francuskich pocztowców. Przyjazna atmosfera, niezapomniane chwile i przygody sprawiły, że przyjaźnie między rodzinami już zawarte umocniły się, a pierwsze spotkania dały początek następnym. Wielu wrażeń dostarczyło zwiedzanie Dijon oraz zabytków miasteczka Beaune, położonego niedaleko Dijon. Grupa zwiedziła także rodzinne miasto Diderota, autora „Kubusia Fatalisty” – Langres. Wiele godzin spędzili także w Centrum Sortowania Przesyłek w Dijon – Longwic, gdzie znajduje się automatyczna maszyna firmy „Toshiba”, która sortuje 40 tysięcy listów na godzinę. Dużą atrakcją było również zwiedzanie Dworca Głównego Kolei Francuskich, gdzie uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć słynny TGV, jeden z najszybszych pociągów świata, który osiąga prędkość 300 kilometrów na godzinę21.

         W dniach 7 – 8 kwietnia 1995 roku przedstawiciele sekcji „Jumelages” z Gorzowa wzięli udział w Forum Inicjatyw Pozarządowych  w Poznaniu. Gościem imprezy była Hanna Ziółkowska, która nazwała poznańskie FIP22 Targami demokracji. Dyskusja panelowa była poświęcona roli i miejscu inicjatyw obywatelskich w ocenie przedstawicieli sektora publicznego, biznesu oraz polityków różnej orientacji (ugrupowań politycznych). Jej uczestnicy zgodzili się co do jednego: organizacje pozarządowe, obywatelskie są niezbędnym składnikiem demokratycznego państwa. Podkreślali, że w krajach zachodnich państwo wspomaga inicjatywy pozarządowe. Postulowali aby podobne warunki stworzyć w Polsce. Posłanka SLD23 Krystyna Łybacka zwróciła uwagę, że w uzgodnionym już 6 art. nowej konstytucji znalazły się gwarancje tworzenia stowarzyszeń obywatelskich, fundacji, itp. Bo dziś nikt (bez względu na opcje polityczną) nie wątpi w sens i konieczność ich istnienia24. Uczestnicy forum mieli też możliwość zapoznania się z rolą jaką pełni „trzeci sektor” w państwach zachodnich oraz jakie są możliwości zdobycia pieniędzy na działalność z funduszu PHARE – Demokracja i międzynarodowych fundacji. Forum zgromadziło około tysiąca osób, trzystu organizacji, ośmiuset uczestników i dwustu zaproszonych gości. Wynikiem spotkania na Forum Inicjatyw Pozarządowych w Poznaniu było zaproszenie przez Polsko-Francuską Fundację Imienia Roberta Schumana do Warszawy na Polskie Spotkania Europejskie 1995, które odbyły się w dniach 6 – 7 maja. Spotkania te zaprojektowano z myślą o stworzeniu platformy spotkań inicjatorów i animatorów różnych działań, promujących ideę integracji Polski z Europą. Z działalnością sekcji „Jumelages” zapoznali się między innymi, Hanna Suchocka, Tadeusz Mazowiecki, Janusz Onyszkiewicz, którzy złożyli pamiątkowe podpisy w kronice sekcji. 

Spotkanie członków gorzowskiej sekcji „Jumelages”
z Premier Hanną Suchocką

Przewodniczący gorzowskiej sekcji „Jumelages” w rozmowie z Ministrem Januszem Onyszkiewiczem

 

Wpis Premiera Tadeusza Mazowieckiego  do kroniki sekcji „Jumelages"

          Od 31 marca do 2 kwietnia 1995 roku w Aarau w Szwajcarii odbyła się narada Rady Administracyjnej Międzynarodowej Unii „Jumelages” PTT, na której obecni byli przedstawiciele 14 krajów europejskich. Rada Administracyjna zaakceptowała przyjęcie ppup Poczty Polskiej do Unii w charakterze członka stowarzyszonego. Uzyskanie pełnego członkostwa było warunkiem utworzenia w Poczcie Polskiej Federacji „Jumelages”. W związku z tym Dyrektor Poczty Polskiej podjął 10 kwietnia 1995 roku decyzję o zwołaniu posiedzenia sekcji „Jumelages” funkcjonujących w Polsce w celu opracowania planu działań zmierzających do jak najszybszego utworzenia federacji, opracowania jej statutu i wyboru członków. Założycielskie posiedzenie Federacji Bliźniaczej Współpracy Europejskiej Poczty Polskiej odbyło się w maju 1995 roku w Warszawie.

         W dniach 22 – 23 września  1995 roku  odbył się IV Kongres Międzynarodowej Unii Europejskiej „Jumelages” PTT w Menton, we Francji, na którym zostały przyjęte w poczet oficjalnych członków Unii Polska i Hiszpania.

Na przełomie lipca i sierpnia 1996 roku sekcja „Jumelages” z Gorzowa Wlkp. zorganizowała po raz pierwszy w Polsce Rajd Rowerowo-Pieszy po Ziemi Gorzowskiej – OSCAR '96. Pomysłodawcą rajdów OSCAR był André Rousselot, który postanowił aby odejść od standardu zwykłych spotkań w hotelowych salach i w domach. Uważał, iż przyjaźnie można również zawierać wędrując czy jeżdżąc na rowerach. Ta propozycja aktywnego wypoczynku w gronie przyjaciół bardzo się spodobała. Do tej pory OSCAR odbywał się we Francji bądź w Niemczech. Od sześciu lat pracownicy Pocztowcy i Telekomunikacji z Francji, Niemiec i Polski spotykają się na letnich rajdach pieszych i rowerowych. Po raz pierwszy polska sekcja jest gospodarzem OSCARA '96, który przebiegał pod znakiem sportu, poznawania ludzi, poznawania naszych miast, miasteczek i wsi. 24 gości z Francji, 9 Niemców oraz 5 Polaków pojawiło się na trasie rajdu, który wiódł przez lasy i nad jeziorami naszego województwa.

Piechurzy na trasie Rowerzyści podczas przerwy w rajdzie

Pierwszego dnia zawodnicy ruszyli na trasę do Międzyrzecza, gdzie spotkali się z Burmistrzem Miasta i zjedli wspólny obiad. Po południu zwiedzali podziemną trasę turystyczną Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, zwanego też Ufortyfikowanym Łukiem Odry i Warty, porównywanym ze słynną Linią Maginota we Francji25. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie fortyfikacjami w całej Europie. Udostępnia się zwiedzającym liczące po kilka wieków twierdze, jak i bunkry z okresu I i II wojny światowej. Zwiedzanie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego było niezwykłym przeżyciem dla wszystkich uczestników rajdu.

 


Kopuła pancerna dla broni maszynowej


Podziemia Pętli Boryszyńskiej

Położenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień  

W drugim dniu rowerzyści ruszyli na trasę z Gorzowa wzdłuż meandrów Warty, a piechurzy z Gorzowa do Sanoka. W tym dniu spotkali się też z Vice Prezydentem Miasta Gorzowa w Ratuszu.

         Trzeciego dnia trasa wiodła z Gorzowa do Ośna Lubuskiego, gdzie uczestnicy spotkali się z Burmistrzem Miasta oraz z Wojewodą Gorzowskim panem Zbigniewem Falińskim, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że ruch „Jumelages” wnosi znaczący wkład w integrację narodów Europy. Życzył dalszych sukcesów na płaszczyźnie kontaktów międzyludzkich, bo jak podkreślił wzajemne poznanie się pozwoli nawiązać nowe przyjaźnie, które później będą owocować pokojem w Zjednoczonej Europie. Kolejne dwa dni to wyjazd do Poznania i do Gniezna.

         W drodze do Poznania uczestnicy wycieczki zwiedzili Wytwórnię Powozów Konnych w Pniewach, gdzie produkuje się powozy przeznaczone do celów rekreacyjno-sportowych, a także powozy reprezentacyjne. Następnie zwiedzano Poznań, Gniezno, pierwszą stolicę Polski z Katedrą Gnieźnieńską miejscem koronacji pierwszych królów polskich oraz wykopaliska archeologiczne w Lednicy koło Gniezna, świadczące o początkach chrześcijaństwa narodu polskiego oraz Muzeum pierwszych Piastów. Duże wrażenie zrobił na uczestnikach skansen z XIX wieku w Lednogórze przedstawiający polską wieś.

         W przedostatnim dniu pobytu goście odwiedzili Lubniewice, gdzie spacerowali uliczkami miasta. Towarzyszył im zastępca burmistrza, który mówił o zabytkach i historii Lubniewic. Po południu odbył się pożegnalny piknik w „Zielonej Dolinie” niedaleko Lubniewic, na którym zostały wręczone nagrody i dyplomy. Statuetkę OSCARA zdobyła drużyna z Francji (przez kilka lat była w posiadaniu członków sekcji z Niemiec), za największą ilość przejechanych kilometrów – 2157 ogółem. II miejsce zdobyła drużyna z Niemiec – 1800 kilometrów przejechanych, zaś III miejsce drużyna z Polski – 444 kilometry przejechane. Drużyna z Francji zdobyła również nagrodę DIVIO – za najliczniejszy udział zawodników, ale otrzymali ją Niemcy, gdyż nie można otrzymać dwóch nagród jednocześnie. Najlepsi kolarze przejechali w ciągu trzech dni po 270 kilometrów. Wyróżnienie dla najbardziej aktywnego zawodnika, za szczególny wkład na trasie rajdu otrzymał Roman Biegowski z gorzowskiej sekcji. Został uhonorowany medalem. Dyplom uznania otrzymała najmłodsza uczestniczka rajdu – czteroletnia Martynka Rozesłaniec, która przejechała z mamą Beatą 30 kilometrów znosząc trudy jazdy. Sekcja francuska i niemiecka wyraziła słowa uznania za wspaniałe przygotowanie imprezy. Wspólne biesiadowanie uświetnił występ cygańskiego zespołu „Terno” z Gorzowa Wlkp. 

Jeden z uczestników rajdu napisał Odę do „Jumelages” Europejskiego, którą na język polski przetłumaczyła Barbara Domurat z gorzowskiej sekcji.  

Oda do „Jumelages” Europejskiego

Dzień po dniu żyjemy w przyjaźni
Dzięki dziełu naszych Ojców Założycieli:

Panów, Hans Winkel i Aleksander Chappé,

Dzięki nim Jumelages rozwija się w spokoju.

Zapał promieniujący w naszej młodości
i spontaniczności, gdzie każdy śpiewa, tańczy.
Mali i duzi gromadzą się wokół Naszej lśniącej chorągwi.

W czasie naszych licznych spotkań,
Dzielimy nasz wielki zapał radości

Wzruszeń, uśmiechów wypływających z naszych serc.

Razem wznosimy dom i światło
Rozjaśniające zachwycone dusze,

które żywią się mocą całego Jumelages.

Wielkość i wiara, która ożywia Jumelages
Jest wzniosłym odbiciem szlachetności
Na drodze do szczęścia w solidarnym zapale,
Który odkrył Europę szczęśliwych ludzi,
Odnajdujemy się we wszechświecie,
który nie zna upływu czasu,
w którym nie liczy się lat,
pewni radości życia i nieśmiertelnej odwagi.
Ludzi zjednoczonych na drodze słońca i nadziei
Naszego cudownego przeznaczenia.
Między wszystkimi krajami świata
Mamy nadzieję zbudować i rozwinąć
braterskie więzy, które podążą
za echem doskonałości Naszej wspaniałej pieśni.
  Joël Conte, 2 sierpnia 1996 roku

Zimą 1996 roku gorzowska sekcja „Jumelages” zorganizowała kulig w Ośrodku Jeździeckim Mustang w Lubniewicach. W imprezie wzięli udział członkowie sekcji i ich rodziny. Zabawy na śniegu, przejażdżki saniami, wspólna biesiada po zakończeniu kuligu były okazją do miłego spędzenia czasu oraz  wypoczynku.

 

Sanna w Lubniewicach

W czerwcu 1997 roku do Gorzowa przyjechała 12-osobowa grupa z Dijon. Mimo trwającej już siedem lat współpracy, była to pierwsza wizyta przewodniczącego francuskiej sekcji „Jumelages” Clauda Girox. W trakcie wizyty goście zwiedzili nową siedzibą Rejonowego Urzędu Pocztowego  przy ulicy Jaglellończyka  w Gorzowie Wlkp.


Członkowie sekcji „Jumelages”  polskiej i francuskiej przed Pocztą Główną w Gorzowie Wlkp.


Spotkanie członków „Jumelages” w Szczecinie 

Delegacja odwiedziła Frankfurt nad Odrą, Słubice i Szczecin, gdzie poznano zabytki i spotkano się z działającymi tam członkami „Jumelages”.

W sierpniu  przedstawiciele sekcji wzięli udział w rajdzie OSCAR '97 w Breubergu koło Darmstadt w Niemczech.

         We wrześniu w Lubniewicach w „Zielonej Dolinie” odbył się piknik członków „Jumelages“ i ich rodzin.

Piknik członków „Jumelages“ i ich rodzin w „Zielonej Dolinie” w Lubniewicach

W październiku dwóch przedstawicieli gorzowskiej sekcji „Jumelages” wzięło udział w Jubileuszu 30-lecia sekcji w Berlinie, z którą współpracę rozpoczęto w 1994 roku.

W 1998 roku gorzowska sekcja wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu sekcji „Jumelages” współpracujących z Dijon. Spotkanie odbyło się w dniach od 3 do 9 maja we Francji. Pocztowcy z Francji zaprosili Polaków do ośrodka wypoczynkowego w Roquberune Cap Martin (artykuł z lokalnej gazety Cap – Martin dołączono jako załącznik nr 9 w aneksie pracy). Po drodze delegaci z Gorzowa Wlkp. odwiedzili sekcję „Jumelages” w Mediolanie. Członkowie włoskiej sekcji zorganizowali zwiedzanie Mediolanu, Wenecji i San Remo.


Uczestnicy spotkania na Placu Św. Marka w Wenecji

Na spotkanie w Roquebrune nad Morzem Śródziemnym przyjechali Rumuni, Anglicy, Niemcy, razem ponad 170 osób. 6 maja zorganizowano międzynarodowy wieczór talentów: tańca, pieśni i teatru. Gorzowska sekcja zaprezentowała się w ludowych strojach oraz pieśniach i tańcach folklorystycznych. Przedstawiła też inscenizację  „Kopernik i jego odkrycie“. Spotkanie było okazją do uczczenia 20-rocznicy działalności sekcji „Jumelages” w Dijon.

Występy gorzowskiej sekcji „Jumelages” podczas wieczoru talentów

Pobyt w Bellinzonie

W drodze powrotnej na zaproszenie pocztowców ze Szwajcarii  Polacy odwiedzili miasto Bellinzona, położone w Alpach Szwajcarskich, na granicy z Włochami. Zwiedzili miasto i spotkali się z pocztowcami. Podczas spotkania nawiązano współpracę między obiema sekcjami w ramach „Jumelages“.


W lipcu członkowie gorzowskiej sekcji „Jumelages” uczestniczyli w rajdzie OSCAR '98 w Col des Feignes we Francji. Podczas gdy rowerzyści zmagali się z górskimi trasami rajdu piesze wędrówki po Alpach rozwijały kontakty i integrowały uczestników różnych krajów. Wręczono pamiątkowe dyplomy, a Justyna Bulera z gorzowskiej sekcji otrzymała nagrodę dla najmłodszej cyklistki. Uczestnicy OSCARA zwiedzili również Strasbourg, miedzy innymi siedzibę Rady Europy.

Piechurzy na trasie Cykliści ruszają w drogę

        We wrześniu 1998 roku do Gorzowa przyjechała 5-osobowa grupa „Jumelages” z Bellinzony w Szwajcarii. Była to ich pierwsza wizyta w Polsce. Goście zwiedzili budynek Poczty Głównej w Gorzowie, spotkali się z wiceprezydentem miasta Mirosławem Rawą, Dyrektorem Urzędu Poczty Stanisławem Kisielem i Dyrektorem Urzędu Telekomunikacji Bogusławem Czakiem. Na spotkaniu głównym tematem były zmiany zachodzące w ich firmach. Gorzowianie przygotowali dla gości wiele atrakcji, miedzy innymi zwiedzanie Gorzowa Wlkp., rejs do Santoka, wyjazd do Poznania i Paradyża, zwiedzanie Muzeum w Międzyrzeczu, a także piknik w Lubniewicach.

Delegacja ze Szwajcarii przed budynkiem Poczty Głównej w Gorzowie Wlkp.

         W październiku 1998 roku przedstawiciele gorzowskiej sekcji uczestniczyli w V Kongresie Unii Międzynarodowej „Jumelages” w Como we Włoszech, w którym wzięło udział 350 osób z 14 krajów Europy. Polska reprezentowana  była przez sześciu delegatów, trzech z Poczty Polskiej i trzech z Telekomunikacji Polskiej S.A. Na kongresie wybrano nowe władze Unii „Jumelages” PTT, której przewodniczącym został Nocola di Biase z Włoch. Wyznaczono również zasadnicze kierunki działania ruchu „Jumelages”, którymi są między innymi:
·
        integracja Europy poprzez nawiązywanie nowych kontaktów; umacnianie i rozwijanie ich w środowiskach pocztowych i pracowników telekomunikacji,
·
        wymiana doświadczeń zawodowych,
·
        nawiązywanie bezpośrednich kontaktów rodzinnych;

Działaniom tym służyć miały komisje między innymi do spraw komunikacji, finansów, kursów językowych, młodzieży, spotkań międzynarodowych. Podjęte zostało również wezwanie do rozszerzenia ruchu „Jumelages” o kraje, które nie są członkami Międzynarodowej Unii „Jumelages” PTT, na przykład z Finlandią, Węgrami, Czechami, Grecją, Holandią, Szwecją, Luxemburgiem i Maltą.

Członkowie polskiej sekcji „Jumelages” z  przewodniczącym Międzynarodowej Unii „Jumelages” – Nicola di Biase (drugi z prawej)

         W dniach 10 – 12 kwietnia 1999 roku przebywa w Gorzowie 30-osobowa grupa z Bretanii (Francja), reprezentując organizację „Amitiés Morbihan Europe Centrale”, której przewodniczącym jest Mr Guy-Armel LE BLANC. Członkowie organizacja od ponad 15 lat organizują podróże poznawcze po Europie Środkowej. Zwiedzili już między innymi Węgry, Czechy, Estonię, Rosję i Finlandię. Na rok 1999 zaplanowano podróż do Polski i na Słowację. Podczas pobytu w Polsce bazą noclegową był ośrodek wypoczynkowy Telekomunikacji Polskiej S.A. w Lubniewicach. Goście spotkali się z radnymi miasta, którzy zapoznali przybyłych z planami rozwoju turystyki i sportu oraz z warunkami życia mieszkańców. Następnie zwiedzili Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gliśnie, gdzie odbyło się spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W pałacu, w którym mieści się siedziba ODR odbyło się również spotkanie  przy muzyce i tańcach  z pocztowcami z Gorzowa Wlkp., co pozwoliło uczestnikom bliższe poznanie.


         W dniach 16 – 23  maja 1999 roku grupa z Gorzowa Wlkp. wyjechała na spotkanie w Cluj, w Rumuni. Uczestnicy wycieczki zwiedzili miasto, ogród botaniczny, spotkali się również z rumuńskimi przyjaciółmi w ich domach rodzinnych. Miejscem wypoczynku była „Pergola“ najwyższe wzniesienie widokowe w Cluj. Goście z Polski zwiedzili Krainę Monastyrów26, między innymi Monastyr w Voronet, który wpisany jest na listę światowych zabytków UNESCO jako zabytek światowego dziedzictwa kultury. Zobaczyli także zamek Vlada Draku znanego wszystkim jako Drakula, gdzie mieści się hotel. W miejscowości Nikula zwiedzili klasztor z cennymi ikonami i starodrukami pochodzącymi z XII i XIII wieku, gdzie mieli okazję poznać codzienne życie zakonników. Podczas pobytu w Rumuni zostały nawiązane nowe przyjaźnie z członkami tamtejszej sekcji „Jumelages”.

 

Uczestnicy spotkania w ogrodzie botanicznym w Cluj w Rumuni Monastyr w Voronet

         W dniach 11 – 19 czerwca 1999 roku sekcja z Gorzowa odwiedziła przyjaciół w Dijon. Uczestnicy zwiedzili miasto, winnice Burgundii, spotkali się z francuskimi pocztowcami. Następnie miasto Autun, zbudowane i założone przez Rzymian. W Auxonne zorganizowano spotkanie z merem miasta i zwiedzanie Muzeum Napoleona Bonaparte. W drodze powrotnej do Polski uczestnicy zwiedzili Paryż, wyspę Cite i katedrę Notre Dame. Nie zabrakło również polskich akcentów w Paryżu jak Colegne de France, gdzie swoją katedrę kultury słowiańskiej prowadził Adam Mickiewicz oraz dom w którym mieszkał poeta. Następnie kościół St-Germain-des-Pres, w którym znajduje się grobowiec króla polskiego Jana Kazimierza, Księgarnię Polską – miejsce spotkań Polaków w czasie stanu wojennego oraz dom, w którym ostatnie lata spędził Fryderyk Chopin.

         We  wrześniu rowerzyści wzięli udział w rajdzie OSCAR '99 w Konstanz w Niemczech.

         W listopadzie grupa 20 osób uczestniczyła w Jubileuszu 40-lecia „Jumelages” w Paryżu

40-lecie „Jumelages” w Paryżu

        Rok 2000 to obchody X-lecia „Jumelages” w Polsce oraz X-lecia działalności sekcji gorzowskiej. „Chcemy razem budować Europę pokoju” – słowa te, fragment hymnu „Jumelages” Europejskiego PTT od lat towarzyszą spotkaniom pracowników Poczty i Telekomunikacji z całej Europy. Pierwszym polskim miastem, które nawiązało współpracę  w 1990 roku z „Jumelages” był Gorzów Wlkp. O Francuzie Alexandrze Chappé mówi się, że był „ojcem chrzestnym“ „Jumelages”. W polskim „bliźniaku” osobą, która na stałe wpisała się w jego historię jest Mieczysław Bulera z Gorzowa Wlkp. Długoletnie zaangażowanie i upór stały się w dużej mierze jego udziałem, w rozwoju organizacji. Był on również możliwy dzięki przychylnemu nastawieniu i pomocy ze strony Poczty Polskiej i Telekomunikacji Polskiej S.A. Dzisiaj sekcje „Jumelages” działają również w Kielcach, Koszalinie, Gdańsku, Lublinie, Szczecinie, Zabrzu i Olsztynie. Największą pozostaje jednak sekcja gorzowska skupiająca ponad dwustu członków. Na obchody X-lecia istnienia polskiego „Jumelages” przybyli goście z Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec oraz przedstawiciele polskich sekcji. Oprócz oficjalnych spotkań z kierownictwem Poczty i Telekomunikacji program przewidywał zwiedzanie Gorzowa Wlkp., Poznania, Lichenia, Żelazowej Woli, Warszawy i Torunia27.

         W lipcu w Dijon przedstawiciele gorzowskiej sekcji „Jumelages” uczestniczyli w jubileuszowym X Rajdzie Rowerowo-Pieszym OSCAR 2000.

Pomysłodawca rajdów Oscar Andre Ruossellot

         Z inicjatywy przewodniczącego gorzowskiej sekcji „Jumelages” Mieczysława Bulery, od 23 do 30 kwietnia 2001 roku 42-osobowa grupa Polaków wyjechała do Francji. Przedstawiciele regionu lubuskiego oraz członkowie sekcji reprezentowali Polskę w Tygodniu Europejskim „Bretania 2001”, który odbył się w miejscowości Guer we Francji (listę przedstawicieli Polski w Tygodniu Europejskim „Bretania 2001” dołączono jako  załącznik nr 10 w aneksie pracy). Pomysłodawcą całego spotkania było francuskie stowarzyszenie „Amitiés Morbihan Europe Centrale” działające na rzecz nawiązania kontaktów z Europą Centralną i Wschodnią. Przewodniczącym stowarzyszenia jest Guy-Armel LE BLANC, profesor nauk ekonomicznych wykładający w liceum „Brocéliande”, w Guer.  W Tygodniu Europejskim „Bretania 2001” uczestniczyły reprezentacje Niemiec, Czech, Węgier, Finlandii i Polski. Łącznie przyjechało ponad 120 osób. Celem spotkania była między innymi integracja państw, w tym Polski z krajami Unii Europejskiej. Polska delegacja zaprezentowała się na kilku płaszczyznach. Jednym z przedstawicieli polskiej grupy był Lech Gewert, Dyrektor Zrzeszenia Handlu w Gorzowie Wlkp., który przygotował konkretne propozycje dotyczące nawiązania współpracy z francuskimi przedsiębiorcami (program spotkania dla  przedsiębiorstw i uczestników konferencji dołączono jako  załącznik nr 11 w aneksie pracy). Ważnym aspektem wizyty było nawiązanie kontaktów kulturalnych, wymian studenckich i praktyk stażowych w uczelniach ekonomicznych (program spotkania dla studentów dołączono jako załącznik nr 12 w aneksie pracy, program konferencji „Międzykulturowość aby lepiej się rozumieć” dołączono jako załącznik nr 13 w aneksie pracy). Sam udział w Tygodniu Europejskim „Bretania 2001” dał możliwość zaprezentowania regionu lubuskiego i Polski. Uczestnicy spotkania z Polski zakwaterowani byli u zaprzyjaźnionych rodzin pocztowców francuskich. Dodatkową atrakcją dla członków polskiej delegacji było zwiedzanie Brukseli i Paryża, a w drodze powrotnej spotkanie z zaprzyjaźnioną sekcją „Jumelages” w Dijon.

Od 2001 roku działają już dwie oddzielne sekcje „Jumelages”. Jedna skupia pracowników ppup Poczty Polskiej, a druga pracowników Telekomunikacji Polskiej S.A. W dniu 25 października 2001 roku w siedzibie Obszaru Telekomunikacji w Gorzowie Wlkp. odbyło się zebranie założycielskie nowej terenowej sekcji pracowników Telekomunikacji Polskiej S.A. – Gorzów Wlkp.

         W dniach 5 – 12 maja 2002 roku w Ronce we Francji odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Sekcji Europejskich „Jumelages” współpracujących z sekcją z Dijon, która co 5 lat organizuje spotkania, na które zapraszani są członkowie wszystkich sekcji z nią współpracujących: York (Anglia), Cluj (Rumunia), Maiz i Erfurt (Niemcy) oraz Gorzów Wlkp. (Polska). Celem spotkania było umacnianie przyjaźni i współpracy, prezentacja kultur poszczególnych krajów, wymiana doświadczeń zawodowych oraz wspólne spędzanie czasu. Francuzi przygotowali ciekawy program pobytu, dzięki któremu grupa z Gorzowa Wlkp. zobaczyła: La Rochelle ze wspaniałym Aquarium, Rochefort, Wyspy l’īle de Re i l’īle d’Oleron oraz położone w ich pobliżu forty, ZOO de La Palmyre, Talmont, Royan, hodowlę ostryg i pływała łódkami po bagnach Marais Poitevin. Na uroczysty wieczór przyjaźni poszczególne sekcje przygotowały krótkie prezentacje artystyczne. Były pieśni wykonane przez sekcję z Rumuni, scenki mimiczne w wykonaniu Anglików i pokazy cyrkowe Francuzów. Grupa z Gorzowa Wlkp. zabrała widownię w podróż pociągiem po Polsce. Na kolejnych stacjach (Zakopane, Kraków, Warszawa, Gdańsk) zaprezentowali piosenki i tańce charakterystyczne dla danego regionu (program spotkania w Ronce dołączono jako załącznik nr 14 w aneksie pracy).

Uczestnicy spotkania w Ronce Les Bain w trakcie zwiedzania Paryża

         W dniach od 30 lipca do 3 sierpnia 2003 roku grupa rowerowa 19 cyklistów z gorzowskiej sekcji „Jumelages” uczestniczyła w XIII Międzynarodowym Rajdzie Rowerowym OSCAR 2003 w York (Anglia). W spotkaniu wzięli udział pocztowcy z Francji, Niemiec, Włoch, Anglii i Polski. Członkowie gorzowskiej sekcji od 1996 roku są uczestnikami corocznych rajdów, jednak dopiero w 2003 roku przyszedł prawdziwy sukces – gorzowska ekipa zwyciężyła w York. Podczas dwóch dni polski zespół przejechał łącznie 1473.80 mil zajmując pierwsze miejsce i zdobywając statuetkę OSCARA. Drugie miejsce zajęli reprezentanci Niemiec przejeżdżając 1332.50 mil, trzecie miejsce reprezentanci Francji przejeżdżając 1092.70 mil. Gospodarze rajdu (Anglicy) zajęli IV miejsce i przejechali łącznie 1082.30 mil. Najmłodszy uczestnik spotkania 17-letni Piotr Kisiel z Gorzowa wyróżniony został symboliczną statuetką z kierownicą rowerową. Podobnie wyróżniono najmłodszych uczestników Polski w latach poprzednich. W 1998 roku we Francji najmłodszą uczestniczką była 16-letnia Justyna Bulera z Gorzowa, w 2001 roku w Niemczech 21-letnia Agnieszka Wierzbicka również z Gorzowa, a w 2002 roku w Niemczech 23-letnia Beata Pyszniak z Lublina

Główna nagroda Rajdu – OSCAR  Uczestnicy rajdu OSCAR 2003

Podczas spotkania w York odbyła się uroczystość z okazji XX-lecia działalności „Jumelages” w Anglii. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Unii Międzynarodowej „Jumelages” PTT Nikola di Biase, który w przemówieniu akcentował, jak ważne jest poszerzenie europejskiego „Jumelages” o takie kraje jak Polska, Rosja, Rumunia, Węgry, które aktywnie uczestniczą w spotkaniach międzynarodowych już od 1990 roku. Uczestnicy rajdu podziwiali walory turystyczne Wysp oraz zwiedzili okolice Morza Północnego.


Podczas zwiedzania miasta

W dniach od 15 do 18 maja 2003 roku w Garbiczu koło Torzymia został zorganizowany III Rajd Rowerowy „Jumelages” PTT. W rajdzie wzięły udział zespoły kolarskie z Niemiec, z Dyrekcji Okręgu Poczty Poznań, z Dyrekcji Okręgu Poczty Lublin, z Rejonowego Urzędu Poczty Poznań- Miasto, z Rejonowego Urzędu Poczty Piła oraz zespół gospodarzy z Rejonowego Urzędu Poczty Gorzów Wlkp.


Uczestnicy rajdu przed pałacem Magnat w Garbiczu

Założeniem organizatorów było, aby w rajdach uczestniczyli członkowie innych krajowych sekcji „Jumelages”, a także pracownicy Poczty wraz z rodzinami. Kolarze byli podzieleni na dwie grupy i łącznie przejechali 316 kilometrów w dwa dni. W pierwszym dniu trasa wiodła z Garbicza do Ośna Lubuskiego i z powrotem, drugiego zaś z Garbicza do Łagowa i z powrotem. Zwycięzcą rajdu został zespół z Rejonowego Urzędu Poczty Gorzów Wlkp., który łącznie przejechał 2304 kilometry.

 Zawodnicy na trasie rajdu

Przejeżdżając przez tereny Ziemi Lubuskiej wszyscy uczestnicy byli propagatorami przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zawodnicy mieli przypięte plakietki „Tak! W referendum”. Pocztowcy z gorzowskiej sekcji „Jumelages” już ponad 14 lat propagują ideę wspólnej Europy poprzez nawiązywanie i pielęgnowanie bezpośrednich kontaktów z kolegami z innych krajów.

 

2. Cele i zadania sekcji

          Towarzystwo Bliźniaczej Współpracy Europejskiej Pracowników Poczty Polskiej „Jumelages” utworzone zostało na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej aktywności ogółu członków. Swoje cele i zadania realizuje na podstawie statutu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Towarzystwo postawiło sobie osiem podstawowych celów.

         Pierwszym celem jest tworzenie i rozwijanie na bazie wspólnego porozumienia przyjacielskich kontaktów, wzajemnego zrozumienia pomiędzy uczestnikami różnych stowarzyszeń Europejskiego „Jumelages” PTT. Gorzowska sekcja „Jumelages” współpracuje z sekcją z Dijon we Francji od 1990 roku, z sekcją z Lyonu również z Francji od 1992 roku. W 1994 roku rozpoczęto współpracę z sekcją z Berlina. Było to ważne wydarzenie, gdyż  przełamywanie nieufności i uprzedzeń zwłaszcza w kontaktach polsko-niemieckich ma szczególne znaczenie. W 1999 roku rozpoczęto współpracę z rumuńska sekcją z Cluj, a w 2001 roku z sekcją z Brighton i z sekcją z York (Anglia).

         Drugim celem jest podtrzymywanie i umacnianie pomiędzy wszystkimi członkami Towarzystwa stosunków społecznych, intelektualnych, filantropijnych, literackich i artystycznych.

         Trzecim celem jest umacnianie idei więzi przyjaźni z pracownikami poczty w krajach europejskich na płaszczyźnie rodzinnej. Podczas corocznych spotkań członków „Jumelages” nawiązują się przyjaźnie, które z czasem stają się niemalże rodzinne. Kontakty utrzymywane są od początku współpracy poprzez wizyty w domach rodzinnych, wspólne wycieczki, rajdy rowerowe i inne imprezy.

         Czwartym celem jest organizowanie i propagowanie nauki języków obcych. Znajomość języków obcych jest bardzo ważna, gdyż pomaga w porozumiewaniu między ludźmi z innych krajów. Członkom „Jumelages” pomaga w porozumiewaniu się z przyjaciółmi z europejskich sekcji, daje możliwość podjęcia pracy w krajach, z którymi utrzymywane są przyjacielskie kontakty, jak we Francji, Niemczech czy Anglii. Nauka języków obcych przydaje się nie tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym, gdyż sami również wyjeżdżamy za granicę, jesteśmy członkami wielkiej europejskiej rodziny.

         Piątym celem jest podejmowanie działań związanych z realizowaniem kursów języków obcych w zakładach pracy. Pracownicy Poczty Polskiej mają możliwość uczestniczyć w kursach językowych, które organizowane są od początku współpracy z sekcją w Dijon. Zakład pracy oraz sekcja „Jumelages” pomaga pracownikom dofinansowując kursy językowe.

         Szóstym celem jest popieranie rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej oraz podejmowanie działań stwarzających korzystne warunki służące temu rozwojowi. Coroczne spotkania, szczególnie te organizowane w Polsce, mają na celu promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych wśród  pracowników Poczty, ich rodzin, a także wśród zaproszonych do Polski gości. Wyjazdy za granicę pozwalają poznać nowe miejsca, ludzi, ich kulturę i obyczaje.

         Siódmym celem jest reprezentowanie członków wobec kierownictwa administracyjnego i związkowego w zakładzie pracy.

         Ósmym celem jest popieranie wymiany dzieci i młodzieży, spotkań rodzinnych, wspólnych zjazdów oraz wszelkich imprez do zbliżenia ludzi. Corocznie organizowane są obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży u przyjaciół we Francji i Niemczech, gdzie uczą się języka, poznają nowe miejsca, kulturę, zawierają przyjaźnie z rówieśnikami. Tradycją stały się spotkania rodzinne, uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach, jak na przykład koncertach, wycieczkach krajoznawczych, rajdach rowerowych czy pieszych, co sprzyja umacnianiu więzi przyjaźni między ich uczestnikami.

Towarzystwo realizuje statutowe cele poprzez:
·
        tworzenie dogodnych warunków rozwijania przyjacielskich kontaktów rodzinnych,
·
        tworzenie  dogodnych warunków rozwoju różnych form aktywnego wypoczynku ,
·
        organizowanie kursów nauki języków obcych, konferencji, seminariów i obozów szkoleniowych,
·
        udzielanie i tworzenie informacji o zakresie swojej działalności statutowej,
·
        rozpowszechnienie biuletynów, dokumentów informacyjnych, raportów i badań dotyczących problemów „Jumelages“,
·
        zarządzanie posiadanym majątkiem,
·
        podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnie z prawem i Statutem, które okażą się celowe dla rozwoju i działalności Towarzystwa;  

Statut Towarzystwa Bliźniaczej współpracy Europejskiej Pracowników Poczty i Telekomunikacji „Jumelages” dołączono jako załącznik nr 15 w aneksie pracy.

Na górę strony

Spis Treści Wstęp Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Zakończenie
 

PRZYPISY:

5   NSZZ „Solidarność” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
6   PPTT – Poczta Polska Telegraf i Telefon
7   FFJPTT – Francuska Federacja Jumelages Poczta Polska Telegraf i Telefon
8 PFBWEPPT – Polska Federacja Bliźniaczej Współpracy Europejskiej Pracowników Poczty i Telekomunikacji
9    K. Kamińska  I.K. Szmidt. Lubniewice i okolice. Twój najlepszy przewodnik. Gorzów 1999 s.21
10   Tamże s.36
11  Tamże s.23
12    Dookoła Polski: Polska w jednym tomie. Wydawnictwo Pascal 2003 s.231
13   K. Kamińska I.K. Szmidt: Lubniewice i okolice., op. cit., s.45
14   Oficyna – wolno stojący budynek w pobliżu pałacu czy dworu lub skrzydło pałacowe, często ustawione prostopadle do korpusu głównego, ujmujące
dziedziniec honorowy, zwykle o przeznaczeniu gospodarczym, mieszczące też mieszkania dla służby i oficjalistów, czasem pokoje gościnne. Encyklopedia
Popularna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1982 s.537
15   Polska Akademia Nauk – najwyższa instytucja naukowa PRL. Encyklopedia Popularna., op. cit., s.608
16 Arboretum – wyodrębniony obszar, na którym uprawia się drzewa i krzewy dla celów naukowo-badawczych i hodowlanych. Encyklopedia Popularna., op. cit.,
s.39
17  Barbara Domurat: Tygodnik Społeczno – Zawodowy Pracowników Łączności „Łączność“.  Nr 45 z 8 listopada 1992 r.
18   Mieczysław Bulera: Tygodnik Społeczno – Zawodowy Pracowników Łączności „Łączność“.  Nr 2 z 10 stycznia 1993 r.
19    Gazeta Lubuska. Wydanie Gorzowskie. Nr 222 z 22 września 1994 r.
20    DOP – Dyrekcja Okręgu Poczty
21     Barbara Domurat: „Ziemia Gorzowska“.  Nr 26 z 30 czerwca 1994 r.
22   FIP – Forum Inicjatyw Pozarządowych
23   SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej
24   Gazeta Lubuska. Wydanie Gorzowskie. Nr 85 z 10 kwietnia 1995 r.
25   Antoni Łęszczak: Lubrzański Szlak Fortyfikacji. Przewodnik turystyczny. 2001 r.
26  Monastyr – zamknięty zespół budowli, złożony zwykle z budynków i cerkwi, opasany murem obronnym, miejsce wspólnego zamieszkiwania zakonnic i zakonników kościoła wschodniego. Encyklopedia Popularna., op. cit., s.479
27 Tygodnik Poczta Polska. Nr 27 z 2 lipca 2000 r.

Na górę strony


Spis Treści Wstęp Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Zakończenie