Spis Treści Wstęp Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Zakończenie

III. Główne idee ruchu „Jumelages” Gorzów Wlkp. – Dijon

 1. Wymiana grup turystyczno – wypoczynkowych 

Bezpośrednie kontakty i wymiana grup turystyczno-wypoczynkowych to istota ruchu „Jumelages”. Umożliwia to integrację różnych środowisk, co sprzyja bliższym kontaktom towarzyskim. Członkowie sekcji „Jumelages” spotkają się ze swoimi przyjaciółmi z innych europejskich sekcji w miastach, gdzie pracują, zwiedzają urzędy pocztowe, zapoznają się z systemem pracy oraz wymieniają doświadczenia zawodowe. Wyjazdy grup odbywają się naprzemiennie, to znaczy w jednym roku pocztowcy z Gorzowa jadą do Dijon, a w następnym goszczą u siebie Francuzów. Podczas spotkań zawsze jest czas na rozmowy o sprawach pocztowych, ale także na turystykę i wypoczynek. Również dzieci i młodzież wysyłane są na kolonie i obozy, podczas których odwiedzają europejskie kraje, zwiedzają zabytki, poznają kulturę i obyczaje oraz uczą się języków obcych. Przez wymianę grup turystyczno-wypoczynkowych możliwa jest integracja różnych środowisk, co sprzyja bliższym kontaktom towarzyskim.

 2. Turystyka i rekreacja

         Każdy program imprezy organizowanej przez sekcję poza spotkaniami zawodowymi zawiera również elementy związane z turystyką i rekreacją. Turystyka stwarza możliwości integracji różnych grup ludzi, których łączy jedna pasja. Był czas na zwiedzanie ciekawych miejsc, zabytków, uczestnictwo w rajdach rowerowych i pieszych. Po całych dniach pełnych wrażeń był również czas na rekreację, spotkania z ciekawymi ludźmi, wypoczynek, wspólną biesiadę, rozmowy, śpiewy i tańce. Turystyka i rekreacja nie tylko relaksuje i pomaga zapomnieć o stresie życia codziennego, ale także kształci i rozwija osobowość. Organizatorzy spotkań starają się zachęcać uczestników do ponownego przyjazdu promując kraj, region, swoje miasto. W tym celu organizowane są cykliczne imprezy, jak  rajdy rowerowo-piesze OSCAR, spływy kajakowe, wędrówki krajoznawcze oraz  spotkania integracyjne.

3. Spotkania familijne

         Podczas spotkań sekcji „Jumelages” tradycją stało się spędzanie czasu w domach. Jest to możliwość bliższego poznania się, obyczajów, kultury, tradycji, sztuki kulinarnej w danym kraju. Podczas tych spotkań zawiązywały się przyjaźnie, które trwają już kilka lat. Harmonijne łączenie spraw zawodowych z życiem rodzinnym i towarzyskim sprawiło, że w „Jumelages” wszyscy tworzą jedną wielką pocztową rodzinę. Do „Jumelages” należą całe rodziny pocztowców i wszyscy razem uczestniczą w imprezach sportowo-kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.

4. Kursy języków obcych

         Znajomość języków obcych jest konieczna w kontaktach z ludźmi z różnych krajów Europy. Po pierwszym pobycie we Francji w 1990 roku powstała idea zorganizowania kursu języka francuskiego. Na kurs zapisało się 20 osób, na koniec roku pozostali tylko najwytrwalsi. W 1992 roku rozpoczął się kurs języka niemieckiego, który ukończyło 11 osób. Znajomość języków obcych daje również pracownikom możliwość podjęcia pracy w okresie wakacyjnym we Francji na poczcie lub w telekomunikacji. W roku 1994 dwie Polki z Gorzowa Wlkp. pracowały na poczcie w Dijon (artykuł z gazety „Le Bien Public” z dnia 12 sierpnia 1994 roku wychodzącej w Dijon jako załącznik nr 16 w aneksie pracy). W 1996 roku rozpoczął się kurs języka niemieckiego, który w 1998 roku ukończyło 10 osób. W sierpniu 1998 roku w ramach wymiany zagranicznej pracowała w Gorzowie Wlkp. na Poczcie Głównej 22-letnia Aline Laubacher ze Strasburga. We wrześniu 2004 roku sekcja „Jumelages“ w Gorzowie Wlkp. podjęła decyzję o zorganizowaniu kursu języka angielskiego dla członków sekcji ( ogłoszenie dla członków „Jumelages” – kurs języka angielskiego dołączono jako załącznik nr 17 w aneksie pracy). Sekcja pomaga również tym, którzy uczą się indywidualnie języków obcych pokrywając część poniesionych przez nich kosztów.  

Na górę strony


Spis Treści Wstęp Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Zakończenie