15 lat Jumelages w Gorzowie Wlkp.

Program uroczystości rocznicowych Listy gratulacyjne
Fotokronika "Jumelages" w Poczcie Polskiej 22.05. 2006 r.
"Jumelages" w Gazecie Lubuskiej 10.05.2006 r. "Jumelages" w Ziemi Gorzowskiej 18.05.2006 r.
Katarzyna Biegowska - "Jumelages w Gorzowie Wlkp." Wydawnictwo z okazji XV-lecia Sekcji
K. Biegowska - "Jumelages á Gorzów Wlkp." (francais)  


TYGODNIK POCZTA POLSKA nr 21 (553)  * 22 MAJA 2006

 

Jumelages tworzy więzi

  Jumelages powstała w 1959 roku i była jednym z wielu przedsięwzięć, które miały pomóc w przezwyciężeniu historycznych niechęci narosłych pomiędzy Niemcami i Francuzami. Dziś organizacja skupia przyjaciół z wielu krajów Europy, także z Polski   

 Ta organizacja szczególnie miała przezwyciężyć złe doświadczenia Francuzów i Niemców z obu wojen światowych. Owo pojednanie miało się dokonać wśród pracowników Poczty i Telekomunikacji na płaszczyźnie zawodowej.   

   - Od samego początku założono jednak, że nie będzie się ono odbywało na poziomie oficjalnych delegacji, ale zwykłych ludzi. Podstawowym założeniem Jumelages było tworzenie więzi współpracy i przyjaźni zarówno w sferze zawodowej, jak i w życiu codziennym, i to bez względu na przekonania religijne, światopoglądowe czy polityczne.

Dziedziniec wawelski
Goście na dziedzińcu Wawelu - najstarszego pałacu renesansowego wybudowanego w Polsce

 

Na Rynku Głównym
Kościół Mariacki z dwiema wieżami: hejnalicą (obserwacyjno-obronną, wysokości 81m), dzwonnicą i słynnym ołtarzem Wita Stwosza wzbudzał zachwyt.

 

A takie hasła, jak dążenie do ukształtowania nowej europejskiej tożsamości, potrzeba bezpieczeństwa i pokoju czy prag­nienie wolności i swobody poruszania się, stały się siłą jednoczącą ludzi - mówi Katarzyna Biegowska, asystentka w UP w Lubniewicach i autorka pracy licencjackiej pt.: „Turystyka i rekreacja pracowników Poczty Polskiej należących do Stowarzyszenia Jumelages w Gorzowie Wielkopolskim".

        Przez wiele lat Jumelages zrzeszał jedynie Niemców i Francuzów. W jednoczącej się Europie ta formuła wyraźnie się wyczerpywała.

NOWE CZASY

        W 1984 roku Jumelages powiększył szeregi o pocztowców i telekomunikantów z Wielkiej Brytanii, Włoch i Portugalii.

        - Nadchodziły nowe czasy dla Europy, i to całej Europy, a ich zapowiedzią był m.in. Polski Sierpień - mówi Katarzyna Biegowska. - W 1986 roku powstała Międzynarodowa Unia Jumelages. Obrady Okrągłego Stołu, zburzenie Muru Berlińskiego, Aksamitna Rewolucja, upadek ZSRR... to ważne drogowskazy na drodze ku nowej Europie. Na przełomie 1989 i 1990 roku do Unii Jumelages wstąpiły kolejne kraje: Irlandia, Norwegia, Belgia, w 1991 roku Dania, w 1992 roku i Rosja, w 1994 roku Rumunia, w 1995 roku Hiszpania i Polska, w 2000 roku Węgry.


W Polsce, w Europie
W Polsce, w Europie ...

 

 


Przed Katedrą Wawelską. W niej koronowani byli królowie polscy począwszy od Władysława Łokietka w 1320 roku po Augusta III Sasa w 1734 roku. W katedrze znajdują się groby wielu królów Polski. Tutaj też jest mauzoleum  - grób patrona Polski św. Stanisława.

Z EUROPEJSKIMI PRZYJACIÓŁMI

        W Polsce pierwsza sekcja Jumelages powstała w styczniu 1991 roku w Gorzowie Wielkopolskim z inicjatywy Mieczysława Bulery. - W tym roku nasza sekcja obchodzi XV-lecie istnienia. Bardzo się cieszymy, że ten jubileusz będziemy świętować z przyjaciółmi z Francji, Niemiec, Anglii, Rumunii i bratnich sekcji Jumelages działających w Polsce. Rocznice są oczywiście ważne, ale to tylko pretekst do tego, aby się spotkać w gronie dobrych znajomych. Ludzi, którzy pomimo różnic kulturowych, doświadczeń historycznych i zawodowych chcą się lepiej poznać i zrozumieć - podkreśla Mieczysław Bulera.

 

Okno papieskie przy Franciszkańskiej
Na Franciszkańskiej, przed najsłynniejszym oknem w Polsce, miejscem spotkań Ojca Świętego Jana Pawła II z młodzieżą.

    Zbigniew Niezgoda, dyrektor generalny Poczty Polskiej w liście do uczestników spotkania napisał m.in.: „Poczta Polska od tak wielu lat jest oficjalnym członkiem i aktywnie uczestniczy w pracach Międzynarodowej Unii Europejskiej Jumelages PTT. Organizacji, która zrzesza 15 krajów europejskich i działa na rzecz pracowników Poczty Polskiej, jak również pracowników innych zagranicznych administracji pocztowych działających w ramach Unii. Uważam, iż spotkanie to w wymowny sposób pozwoli na uczczenie XV-lecia Sekcji Jumelages w Gorzowie Wielkopolskim, a także stanie się kolejną nieocenioną okazją do nawiązania i umocnienia kontaktów pomiędzy członkami Międzynarodowej Unii Europejskiej Jumelages PTT".

W Collegium Maius
W Collegium Maius - najstarszym zachowanym budynku uniwersyteckim w Polsce. Akademia Krakowska funkcjonuje w jego wnętrzach od roku 1400.

          Tekst i foto: Damazy Sobiecki

WSTECZ